Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập và làm theo Bác là việc làm thiêng liêng

Sáng 14-5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hải Nguyễn

133 điển hình tiên tiến được biểu dương, tặng bằng khen là những đại diện tiêu biểu cho hơn 15.000 tập thể, cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các cấp công đoàn đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau; tất cả đều là những điển hình tiêu biểu thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cống hiến hết mình cho công việc, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cho tổ chức Công đoàn và đất nước.

  • Học Bác gắn với công việc hằng ngày

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng và nhân dân ta.

Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần tu dưỡng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các điển hình tiên tiến tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho thấy việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan toả giá trị mạnh mẽ trong đời sống, xã hội, khẳng định chủ trương, quyết sách của Đảng trong việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong Đảng và toàn xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Công đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức Công đoàn cần nhân rộng hơn nữa các mô hình hay để phong trào trở thành thành thực chất, thường xuyên hơn, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; nghiên cứu chuẩn mực đạo đức của cán bộ công đoàn phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở để cán bộ công đoàn tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, vừa hồng vừa chuyên để công đoàn thực sự trở thành tổ chức vì người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương hôm nay cùng hàng chục triệu đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ công đoàn cùng tiếp tục đẩy mạnh thi đua như lời Bác Hồ, đóng góp ngày càng nhiều cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi thử thách, làm tròn mọi nhiệm vụ được giao.


Văn Duẩn