Trường ĐH Mở TP HCM có hơn 3.000 học viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ, tiến sĩ

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Khoa Đào tạo Sau đại học phát triển mạnh mẽ về qui mô lẫn chất lượng đào tạo. Hiện nay, Khoa có 5 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ, 12 chuyên ngành Thạc sĩ và nhiều chương trình liên kết sau đại học với nước ngoài như: chương trình liên kết với Bỉ, Úc, Đức, Pháp …. Khoa tổ chức đào tạo các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trong nước và liên kết ở ba lĩnh vực chính: kinh tế – quản trị, kỹ thuật –công nghệ và xã hội – nhân văn. 

Với các giá trị cốt lõi của trường như khuyến khích người học sáng tạo, không ngừng học hỏi để mở rộng tri thức, hội nhập quốc tế, gắn kết thực tiễn, gắn kết cộng đồng, linh hoạt và thân thiện đã định hình nên mọi hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa Đào tạo Sau đại học.

Đại diện cựu học viên tặng hoa cho Lãnh đạo trường ĐH Mở TP HCM

Khoa hiện có trên 6.000 học viên trong đó có 800 học viên đang theo học các chương trình thạc sĩ trong nước và liên kết, trên 100 nghiên cứu sinh. Đã có trên 3.000 học viên tốt nghiệp nhận bằng thạc sĩ và 17 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ. 

Nhiều cựu học viên của khoa hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các tổ chức, doanh nghiệp, có đóng góp tích cực cộng đồng và xã hội.

Đóng góp cho sự thành công của khoa sau ĐH chính là cựu học viên, nghiên cứu sinh. GS- TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, nói: “Sự thành công của các anh chị cựu học viên Khoa Đào tạo Sau đại học chính là niềm vinh dự, niềm tự hào của khoa, của nhà trường. Đó là sự cố gắng, nỗ lực của các cựu học viên, đồng thời khẳng định được chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Khoa Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Mở TP HCM trong xã hội. Nhà trường mong các anh chị cựu học viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó và xây dựng nên niềm tự hào là sinh viên Trường Đại học Mở TP HCM”.


Huy Lân