VIDEO: Cây bật gốc, đè nhà dân sau mưa lớn ở TP HCM