VIDEO: Phụ huynh nói gì khi trường chính thức lùi giờ vào học?