VIDEO: Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng các chuyến bay ở Mỹ