VIDEO: Tin vui về các chiến sĩ Việt Nam tham gia cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ

VIDEO: Tin vui về các chiến sĩ Việt Nam tham gia cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ


Thực hiện: Huế Xuân – Xuân Huy