Viện trưởng Lê Minh Trí kiến nghị xây dựng Luật đạo đức để ngăn ngừa tội phạm

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo về công tác của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, báo cáo nêu rõ trong năm 2022, các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường giảm nhiều nhất, đã khởi tố 31.711 vụ, giảm 2.628 vụ (7,6%). Một số loại tội phạm có số vụ khởi tố mới tăng như tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất, đã khởi tố mới 501 vụ, tăng 137 vụ (37,6%). Chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đầu tư các dự án; nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ngoại giao.

Đáng lưu ý, một số đối tượng có chức vụ thuộc cơ quan nhà nước đã cấu kết với một số doanh nghiệp lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn và gây bất bình trong dư luận xã hội… Điển hình các vụ án Việt Á; vụ Bệnh viện Thủ Đức; vụ Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và vụ xảy ra tại Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan…

Bên cạnh nội dung báo cáo về tình hình tội phạm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị Quốc hội xem xét chỉ đạo rà soát và kịp thời ban hành, bổ sung điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng các yêu cầu, cụ thể, kỷ cương, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đầy đủ và có hành lang pháp lý an toàn, hạn chế rủi ro cho người thực hiện để đảm bảo năng động, sáng tạo nhằm tạo động lực phát triển đất nước. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý hình sự theo hướng xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để răn đe, giáo dục chung.

Ông Lê Minh Trí cũng cho rằng cần phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi. Việc này nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát; bảo đảm hiệu quả phòng chống tội phạm, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có răn đe, giáo dục, vừa nhân văn, thuyết phục.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí còn kiến nghị xem xét nghiên cứu xây dựng Luật đạo đức để giáo dục mọi người nhận thức được danh dự là điều thiêng liêng nhất trong đời người, nhằm góp phần tốt hơn trong phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Trước đó, kiến nghị xây dựng Luật đạo đức đã được ông Lê Minh Trí nêu ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2012 – 2022, với lý do “để giáo dục cho cộng đồng xã hội, chứ không chỉ bằng biện pháp nêu gương, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên”.


Nguyễn Hưởng