Thành phố New York, New York ngày 28 tháng 10 năm 2023 – Bởi Công ty Truyền thông Deoleo

Tầm quan trọng của sức khỏe thể chất được mọi người biết đến, tuy nhiên không ai có thể giải thích tốt hơn chuyên gia về sức khỏe Tony Deoleo. Người đa tài này đang chia sẻ 21 năm kinh nghiệm và kiến thức của mình về lĩnh vực sức khỏe thể chất thông qua cuốn sách của mình, không chỉ có thể giúp cá nhân mà còn có thể hỗ trợ các huấn luyện viên và những người yêu thích sức khỏe cần hướng dẫn để kênh hóa năng lượng của mình. Tony thách thức toàn cầu ngành công nghiệp sức khỏe thể chất bao gồm các chuyên gia như anh ấy, phải thích ứng với cách tiếp cận sức khỏe thể chất đổi mới có thể chữa lành cuộc sống.

Tony tái thiết lập trong cuốn sách của mình về cách sức khỏe thể chất có thể tác động tích cực đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Các tư vấn sức khỏe thể chất đột phá trong cuốn sách có thể cách mạng hóa toàn cầu ngành công nghiệp sức khỏe thể chất, trao quyền cho xã hội cũng như cộng đồng sống trong đó. Sau khi thực hiện hơn 50.000 lần tư vấn sức khỏe, Deoleo nhận ra xu hướng sức khỏe hiện đại và những sai lầm bên trong. Và bây giờ, anh ấy mong muốn mang lại sự thay đổi.

Cuốn sách “Closing 100% of Your Fitness Consultations” của Tony Deoleo có sẵn trên Amazon để mua và bất cứ ai cũng có thể nắm bắt các bí mật cốt lõi về sức khỏe thể chất có thể giúp dẫn đến cuộc sống tốt hơn phía trước. Tìm Tony Deoleo trên Amazon và tạo khẩu hiệu sức khỏe của bạn.

MUA BẢN SAU NGAY Closing 100% OF YOUR Fitness Consultations.

PHIM GIỚI THIỆU CHÍNH THỨC Closing 100% OF YOUR Fitness Consultations

MUA BẢN SAU NGAY Closing 100% OF YOUR Fitness Consultations.

Liên hệ báo chí

Công ty Truyền thông Deoleo

Tdeoleo@deoleopublicrelationsfirm.com

18184581974

506 S Spring St Suite 13303, SMB 12182 Los Angeles CA 90013

https://deoleopublicrelationsfirm.com/

Nguồn: Công ty Truyền thông Deoleo