Hình ảnh trực tiếp của người dùng Zoom Phone, đại lý và hàng đợi.

Thành phố New York, New York 12 tháng 9 năm 2023 – Resource Software International Limited (RSI), hôm nay đã công bố tích hợp giải pháp trực quan hóa thời gian thực Shadow Agent cho Zoom Phone. Shadow Agent bổ sung chức năng nâng cao không dễ dàng truy cập trong Zoom Phone bao gồm mã kết thúc, mã tài khoản, mã phụ trợ tùy chỉnh, hiện diện đại lý hoặc máy mở rộng, trạng thái hàng đợi và bảng xếp hạng hàng ngày thời gian thực.

Shadow Agent có thể được kết hợp với Zoom Phone để cung cấp thêm lợi ích cho cả đại lý và giám sát viên. Ví dụ:

  • Các đại lý có thể sử dụng Shadow Agent để gắn thẻ cuộc gọi với mã kết thúc hoặc nhãn cho biết loại cuộc gọi, lý do, kết quả và hành động. Những mã này có thể giúp giám sát viên phân tích hiệu suất và chất lượng của các đại lý và dịch vụ khách hàng.
  • Các đại lý cũng có thể sử dụng Shadow Agent để nhập mã tài khoản khi thực hiện các cuộc gọi ra. Những mã này có thể giúp theo dõi việc thanh toán và doanh thu cho các cuộc gọi và phân phối chúng một cách phù hợp với sổ sách khách hàng.
  • Các đại lý có thể sử dụng Shadow Agent để đặt trạng thái khả dụng của họ bằng cách sử dụng mã phụ trợ hoặc chế độ bọc. Những mã này có thể giúp giám sát viên theo dõi hoạt động và năng suất của các đại lý và hàng đợi cuộc gọi.
  • Giám sát viên có thể sử dụng Shadow Agent để ghi đè trạng thái hiện diện của các đại lý của họ. Điều này có thể giúp quản lý phân phối cuộc gọi và khối lượng công việc của các đại lý và hàng đợi.
  • Giám sát viên cũng có thể sử dụng Shadow Agent để xem bảng xếp hạng và bảng điều khiển thời gian thực hiển thị hoạt động và hiệu suất của người dùng, bộ phận, đại lý và hàng đợi. Những số liệu này có thể giúp giám sát viên tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và đại lý.

Rito Salomone, chủ tịch của RSI, giải thích: “RSI rất vui mừng Shadow Agent đã được chấp nhận vào Zoom App Marketplace. Điều này tạo ra một chương mới trong lịch sử tích hợp lâu dài của chúng tôi với các hệ sinh thái truyền thông đám mây – bây giờ bao gồm cả Zoom. Sản phẩm mới này sẽ cung cấp cho khách hàng chung của chúng ta những hiểu biết kinh doanh tốt hơn, dẫn đến quyết định tốt hơn và kết quả tốt hơn.”

Trong 33 năm qua, RSI đã xây dựng một lịch sử lâu dài về việc sản xuất các giải pháp quản lý truyền thông cho các hệ sinh thái truyền thông chính. Việc tích hợp Shadow Aagent mới nhất cho Zoom Phone thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp cái nhìn tổng thể vào toàn bộ cảnh quan truyền thông từ cơ sở, lai và đám mây.

Về RSI
Được thành lập vào năm 1990, Resource Software International Ltd. (RSI) là nhà lãnh đạo thế giới trong việc sản xuất các sản phẩm, đào tạo và tài nguyên chủ động quản lý, kiểm soát và giảm chi phí cơ sở truyền thông dẫn đến một hệ sinh thái truyền thông năng động, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Để biết thông tin tương thích với Zoom Phone, vui lòng truy cập danh sách Zoom App Marketplace.

Liên hệ truyền thông

Resource Software International Ltd. (RSI)

rsalomone@telecost.com

9055764575

40 King Street West, Suite 300

http://www.telecost.com

Nguồn: Resource Software International Ltd. (RSI)