Applied Materials (NASDAQ: AMAT), một nhà sản xuất chip bán dẫn nổi tiếng, đã công bố dự báo doanh thu quý tư và quý ba, cả hai đều vượt quá dự kiến. Cổ phiếu công ty đã tăng đáng kể 1,9% trong giờ giao dịch sau giờ làm việc để đáp ứng.

Chính phủ toàn cầu đã bơm rất nhiều khoản trợ cấp trong năm qua cho sản xuất chip trong nước, mang lại lợi ích cho Applied Materials cũng như các đối thủ cạnh tranh như Lam Research (NASDAQ: LRCX) và KLA (NASDAQ: KLAC), thiết bị của họ đóng vai trò then chốt trong quá trình sản xuất chip.

Dự báo quý tư, Applied Materials dự kiến doanh thu đạt khoảng 6,51 tỷ USD, có thể biến động 400 triệu USD, tăng đáng kể so với dự báo trung bình của các nhà phân tích là 5,86 tỷ USD. Ngoài ra, công ty dự báo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu nằm trong khoảng 1,82-2,18 USD, vượt qua dự báo thị trường là 1,61 USD.

Trong quý ba, Applied Materials báo cáo doanh thu đạt 6,43 tỷ USD, vượt qua dự báo trung bình của các nhà phân tích là 6,16 tỷ USD theo dữ liệu của Refinitiv. Cơ sở điều chỉnh, công ty đạt lợi nhuận 1,90 USD mỗi cổ phiếu cho quý kết thúc ngày 30/7, vượt qua dự báo 1,74 USD.

Brice Hill, Giám đốc Tài chính của Applied, lưu ý rằng mặc dù chi tiêu thiết bị chip nói chung giảm trong năm nay, nhưng bộ phận dịch vụ của công ty sẽ duy trì đà tăng trưởng.