Báo Người Lao Động nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ngày 28-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022 trên địa bàn.

Đại diện Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái sang) nhận bằng khen của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022 trên địa bàn thành phố

Dịp này, trong tổng số 118 cơ quan báo chí, UBND TP Đà Nẵng khen thưởng 4 tập thể, gồm: Văn phòng đại diện khu vực miền Trung Báo Người Lao Động; Phòng Thông tin – Báo chí và Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng; Phòng Thời sự, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng và Phòng Phóng viên, Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong năm qua, Báo Người Lao Động đã thực hiện hàng trăm tin bài, sản phẩm truyền thông nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của thành phố Đà Nẵng đến đông đảo công chúng.

Đồng thời, các bài viết nhằm hưởng ứng chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội” của thành phố, các sản phẩm báo chí có chất lượng nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên, phản ánh đời sống giai cấp công nhân, người lao động tại thành phố.

Tính đến tháng 12-2022, có hơn 800 người làm báo và 118 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú tại Đà Nẵng. Trong năm qua, thành phố có 12 cơ quan báo chí đăng ký mới, đăng ký lại, trong đó có 7 văn phòng đại diện và 5 phóng viên thường trú.


Hải Định