Bị kỷ luật cảnh cáo, giám đốc Sở Y tế xuống làm phó giám đốc

UBND tỉnh Bắc Giang đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang đối với ông Từ Quốc Hiệu, bổ nhiệm ông này giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, được giao phụ trách Sở Y tế.

Ông Từ Quốc Hiệu thời điểm còn làm Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang

  • Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình

Từ Giám đốc xuống làm Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, ông Từ Quốc Hiệu được giao trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Y tế dự phòng, môi trường y tế từ tỉnh đến cơ sở (bao gồm tất cả các chương trình về y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở); củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế thôn bản. xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, phường, thị trấn; hòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng chống ma túy, HIV/AIDS…

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Sở Tài chính và các ông: Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Từ Quốc Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số tổ chức đảng, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông: Lê Ánh Dương, Phan Thế Tuấn và Nguyễn Đình Hiếu.

Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Từ Quốc Hiệu.


B.H.Thanh