Bình Thuận kiểm tra đột xuất giờ giấc, tác phong làm việc của công chức

Ngày 21-2, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định số 36/QĐ-SNV về việc thành lập Tổ Kiểm tra việc thực hiện giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận một cửa Chi cục thuế TP Phan Thiết (Bình Thuận) làm việc với người dân

Tổ công tác do Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm tổ trưởng có trách nhiệm kiểm tra hành vi, thái độ làm việc của công chức, viên chức tại bộ phận một cửa theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời, tổ công tác này cũng thực hiện việc kiểm tra đột xuất về giờ giấc, lề lối, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, mà không cần phải báo trước.


Châu Tỉnh