41 3 Applications are open for Ecclesiastical Insurance's 2023 Community Impact Grant

TORONTO, Aug. 14, 2023 – Từ August 14th đến September 15th, Ecclesiastical Insurance sẽ chấp nhận đơn xin tài trợ cho chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của mình. Được thành lập vào năm 2017, chương trình Hỗ trợ Cộng đồng đã giúp đỡ hơn 200 tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận đăng ký trên toàn Canada. Trong số các dự án khác, tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng đã giúp những tổ chức này cung cấp chỗ ở và an ninh lương thực cho trẻ em và gia đình, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ và bị phân biệt đối xử, cung cấp dịch vụ đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và bị bỏ rơi, cũng như hỗ trợ các sáng kiến giúp bảo tồn các cộng đồng đa dạng của Canada.


tình nguyện viên làm vườn đô thị (CNW Group/Ecclesiastical Insurance)

“Chúng tôi rất tự hào về nhiều dự án thành công do các nhận được tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng trước đây,” bà Jacinta Whyte, Chủ tịch Ủy ban Trao Quà Từ thiện của Ecclesiastical Canada cho biết. “Khi chúng tôi khởi động chương trình năm 2023, chúng tôi mong muốn tiếp tục giúp đỡ các tổ chức từ thiện Canada tạo ra sự khác biệt đo lường được và quan trọng đối với cuộc sống của những người cần giúp đỡ, và do đó mang lại lợi ích bền vững lâu dài cho cộng đồng của họ.”

“Là một công ty bảo hiểm chuyên nghiệp,” ông David Huebel, Chủ tịch Ecclesiastical Canada cho biết thêm, “sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ những người làm phong phú cuộc sống của người khác. Chúng tôi rất cam kết với các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy sứ mệnh này – đó là đóng góp lại, hỗ trợ các cộng đồng đa dạng mà chúng tôi phục vụ, bảo tồn di sản và văn hóa độc đáo của đất nước chúng tôi, và đóng góp cho lợi ích chung. Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của chúng tôi tiếp tục thúc đẩy những giá trị nền tảng này.”

Về Ecclesiastical Insurance

Ecclesiastical Insurance Office plc là một công ty bảo hiểm thương mại chuyên nghiệp. Tự hào là một phần của Tập đoàn Benefact, chúng tôi rất cam kết bảo vệ nhu cầu của các tổ chức làm phong phú cuộc sống của người khác; hỗ trợ các chương trình văn hóa độc đáo của cộng đồng và ủng hộ các sáng kiến giúp cải thiện cuộc sống của những người cần giúp đỡ. Ecclesiastical Canada đã nhận được chứng nhận Công ty Quan Tâm từ Imagine Canada vì sự lãnh đạo xuất sắc trong đầu tư cộng đồng và trách nhiệm xã hội ở Canada.

Ecclesiastical cũng được vinh danh là một trong những Nơi Làm Việc Tốt Nhất cho Người Trẻ ở Canada trong 10 năm liên tiếp từ năm 2022, và là một trong những Nơi Làm Việc Tốt Nhất ở Khu Vực Đại Toronto trong 5 năm liên tiếp từ năm 2023.

Vui lòng truy cập www.ecclesiastical.ca để biết thêm thông tin.


Biểu tượng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng do Ecclesiastical tài trợ (CNW Group/Ecclesiastical Insurance)

NGUỒN: Ecclesiastical Insurance

Trái bóng lưới