OTTAWA, ON, 26 tháng 8, 2023 /CNW/ –

Sản phẩm: Đồ uống năng lượng caffein và hỗn hợp

Vấn đề: Thực phẩm – Hóa chất

Phân phối: Toàn quốc và trực tuyến

Xem các sản phẩm bị ảnh hưởng và hình ảnh sản phẩm cho việc thu hồi này

NGUỒN Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (CFIA)