Cannformatics công bố công trình nghiên cứu đăng trên Scientific Reports tiết lộ tiến bộ đột phá trong việc cá nhân hóa điều trị y tế bằng cần sa cho rối loạn phổ tự kỷ

Nghiên cứu tiên phong sử dụng cơ sở dữ liệu sinh học đánh dấu C-ResTM và học máy để mở đường cho các liệu pháp điều trị được cá nhân hóa trên quy mô rộng cho các rối loạn thần kinh và tâm thần kinh bao gồm bệnh Alzheimer, xơ cứng rải rác và PTSD

  • Bài báo này cho thấy tiềm năng của cơ sở dữ liệu sinh học đánh dấu C-Res của Cannformatics để xác định cơ chế tác động (MOA) và khoảng liều lâm sàng cho mọi cannabinoid chính.
  • Bài báo bắt đầu xác định một cách tiếp cận mới để sử dụng các sinh học đánh dấu C-Res để phân biệt các nhóm trong dân số RPLK dựa trên sự mất cân bằng chuyển hóa. Cách tiếp cận này mở ra cơ hội mới để phát triển các liệu pháp điều trị được cá nhân hóa cho bệnh nhân có thể vượt ra ngoài việc sử dụng cần sa y tế.
  • Nghiên cứu này lần đầu tiên cho thấy vai trò điều trị của các hợp chất thực vật không phải cannabinoid bao gồm terpen, flavonoid và phytosterol trong RPLK, thường được gọi là hiệu ứng hợp đội.
  • Kết quả sơ bộ cho thấy các ứng dụng học máy có thể xác định cụ thể MOA của các cannabinoid và hiệu ứng hợp đội của các hợp chất thực vật mà không cần phải thử nghiệm từng loại một cách riêng biệt ở bệnh nhân RPLK.

SAN FRANCISCO, 24 tháng 8 năm 2023 — Cannformatics, một công ty công nghệ sinh học giai đoạn đầu, hôm nay đã công bố bài báo có tiêu đề “A Machine Learning Approach for Understanding the Metabolomics Response of Children with Autism Spectrum Disorder to Medical Cannabis Treatment” đã được xuất bản bởi Scientific Reports của Nature. Bài báo này tiết lộ tiến bộ của công ty trong việc ra mắt một dịch vụ xét nghiệm phòng thí nghiệm dựa trên nước bọt để hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân và gia đình với các liệu pháp cần sa y tế được cá nhân hóa. Dịch vụ xét nghiệm ban đầu dự kiến sẽ ra mắt cho những người mắc RPLK trong vòng sáu tháng kể từ khi công ty hoàn thành vòng gọi vốn Series A.


Logo Cannformatics (PRNewsfoto/Cannformatics)

“Với việc phát hành bài báo này, chúng tôi đã công bố ba bài báo khoa học tạo nên nền tảng vững chắc để phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ sinh học đánh dấu C-ResTM. Chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu một dịch vụ xét nghiệm dựa trên nước bọt trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân để điều chỉnh và đánh giá các liệu pháp dựa trên cần sa một cách chính xác,” Itzhak Kurek, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Cannformatics, giải thích.

Tiến sĩ Kurek tiếp tục: “Đối với tôi, khám phá quan trọng nhất đến từ nghiên cứu học máy là khả năng của các sinh học đánh dấu C-Res phục vụ như một công cụ để xác định sự mất cân bằng chuyển hóa ở trẻ em mắc RPLK. Cách tiếp cận sáng tạo này có tiềm năng đáng kể để tác động tích cực đến cộng đồng RPLK rộng lớn hơn. Cuối cùng, chúng tôi muốn tác động tích cực đến tất cả bệnh nhân đang phải vật lộn với các tình trạng thần kinh và tâm thần bằng cách xác định MOA và các con đường chuyển hóa nền tảng của THC, CBD, CBG và các hợp chất thực vật. Sự hiểu biết này sẽ mở đường cho một thế hệ các giải pháp điều trị dựa trên cannabinoid mới,” Tiến sĩ Kurek nói thêm.

“Trong nhiều năm, ngành công nghiệp cần sa đã tìm kiếm dữ liệu khoa học có giá trị được công bố một cách hợp pháp cho thấy lợi ích y tế và an toàn của cần sa. Sự vắng mặt của dữ liệu cấp độ dược phẩm là điều cộng đồng y tế và các cơ quan quản lý nghe nhiều nhất. Ngày nay, chúng tôi đã có ba bài báo được phản biện nghiêm ngặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi đã trình bày dữ liệu thuyết phục này cho các bác sĩ và nhà hoạch định chính sách, tất cả đều bị thuyết phục về tác động của cần sa trong điều trị người tham gia nghiên cứu,” Kenneth Epstein, Giám đốc Thương mại và đồng sáng lập, bình luận. “Khi tiến về phía trước, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cộng đồng cần sa và khoa học đời sống để tạo ra một làn sóng tăng trưởng kinh tế mới và các sản phẩm đột phá cho ngành của chúng tôi,” Epstein chia sẻ.

Về Cannformatics
Cannformatics là một startup công nghệ sinh học giai đoạn đầu tập trung vào phát triển các sinh học đánh dấu C-ResTM được tìm thấy trong nước bọt cho điều trị cần sa được cá nhân hóa, phát triển sản phẩm và các ứng dụng khác. Công ty đã viết một bản trắng khoa học tóm tắt các phát hiện từ ba bài báo đã công bố của mình