31 4 Mainstream Renewable Power and Ocean Winds partner on second Scotwind floating offshore wind site

LYSAKER, Na Uy, ngày 17 tháng 8 năm 2023 – Mainstream Renewable Power (“Mainstream”), công ty năng lượng tái tạo toàn cầu chuyên biệt, và Ocean Winds, liên doanh quốc tế giữa EDPR và ENGIE dành riêng cho năng lượng gió ngoài khơi, đã hợp tác phát triển một địa điểm ScotWind thứ hai có công suất 500 MW ở phía đông Shetland, mở rộng phạm vi tổng thể của Công viên năng lượng gió Arven ngoài khơi … Tiếp tục đọc “Mainstream Renewable Power and Ocean Winds partner on second Scotwind floating offshore wind site”