Cương quyết cưỡng chế tháo dỡ "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"(NLĐO) – Mặc dù ngành chức năng xác định xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản nhưng chủ nhân của căn “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau” không tự nguyện tháo dỡ.