DUBLIN, Aug. 18, 2023 – Báo cáo “Thị trường Thử nghiệm Lâm sàng Trị liệu RNA toàn cầu, dự báo đến năm 2030” đã được thêm vào danh mục cung cấp của ResearchAndMarkets.com.

Research and Markets Logo

Quy mô thị trường thử nghiệm lâm sàng trị liệu RNA toàn cầu dự kiến đạt 3,5 tỷ USD vào năm 2030. Thị trường dự kiến tăng trưởng với tốc độ Tổng mức tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 3,84% từ năm 2023 đến năm 2030. Sự tăng trưởng của thị trường ở các nước đang phát triển là do sự gia tăng của các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, gánh nặng ngày càng tăng của bệnh truyền nhiễm hiếm gặp, tỷ lệ thành công ngày càng tăng của vaccine COVID-19 dựa trên RNA, sự chấp thuận quy định và nhu cầu về y học cá nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Ngoài ra, trị liệu RNA đóng vai trò là cách tiếp cận điều trị/phòng ngừa hứa hẹn cho bệnh tật dẫn đến sự gia tăng các thử nghiệm lâm sàng RNA. Hơn nữa, các hoạt động nghiên cứu lâu dài về nhiều loại RNA khác nhau và khả năng của RNA để điều trị các bệnh nhân con người khác nhau đã thúc đẩy nhu cầu về thị trường. Ngoài ra, lợi ích tiềm năng của trị liệu RNA trong đó RNA tự là thuốc hoặc mục tiêu cung cấp một cách tiếp cận đổi mới cho việc phát triển thuốc mới cho bệnh hiếm gặp hoặc khó điều trị.

Bên cạnh đó, COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng của thị trường thử nghiệm lâm sàng trị liệu RNA toàn cầu. Sự tập trung đột ngột của các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học vào việc phát triển vaccine, hoạt động nghiên cứu và phát triển đã thực sự làm gián đoạn các thử nghiệm lâm sàng RNA trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà nghiên cứu trong việc phát triển vaccine COVID-19 dựa trên RNA đã hỗ trợ thị trường với tăng trưởng tích cực. Ngoài ra, nó cũng thúc đẩy sự quan tâm trong việc sử dụng RNA chống lại các bệnh truyền nhiễm và ung thư khác. Những yếu tố này thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.