Dự báo “nóng”: Kinh tế Mỹ chậm lại, Trung Quốc vừa mở cửa đã gặp khó