39 2 Enbridge Announces Conversion Results for Series H Preferred Shares

CALGARY, AB, Aug. 17, 2023 /CNW/ – Enbridge Inc. (TSX: ENB) (NYSE: ENB) (Enbridge hoặc Công ty) ngày hôm nay thông báo rằng 2,350,602 Cổ phiếu Ưu đãi Lũy kế Tái chuộc được, Series H (Cổ phiếu Series H) đã được chuyển đổi, trên cơ sở một-đổi-một, thành Cổ phiếu Ưu đãi Lũy kế Tái chuộc, Series I của Enbridge (Cổ phiếu Series I), có hiệu lực vào September 1, 2023. Do đó, vào September 1, 2023, Enbridge sẽ có 11,649,398 Cổ phiếu Series H và 2,350,602 Cổ phiếu Series I được phát hành và lưu hành.

Cổ phiếu Series H sẽ tiếp tục được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (TSX) dưới mã ENB.PR.H. TSX đã chấp thuận điều kiện niêm yết Cổ phiếu Series I có hiệu lực khi chuyển đổi. Cổ phiếu Series I sẽ bắt đầu giao dịch trên TSX vào September 1, 2023, trong điều kiện thoả mãn tất cả các yêu cầu niêm yết của TSX.

Dự báo tương lai

Thông tin dự báo tương lai hoặc các tuyên bố dự báo tương lai đã được đưa vào thông cáo báo chí này nhằm cung cấp thông tin về Enbridge, bao gồm các tuyên bố liên quan đến việc chuyển đổi một phần Cổ phiếu Series H thành Cổ phiếu Series I vào September 1, 2023 và việc niêm yết Cổ phiếu Series I. Thông tin này có thể không phù hợp cho các mục đích khác. Mặc dù Enbridge tin rằng những tuyên bố dự báo tương lai này là hợp lý dựa trên thông tin có sẵn vào thời điểm các tuyên bố được đưa ra và quy trình sử dụng để chuẩn bị thông tin, nhưng các tuyên bố này không phải là bảo đảm về các sự kiện trong tương lai và độc giả không nên đặt quá nhiều tin tưởng vào các tuyên bố dự báo tương lai.

Các tuyên bố dự báo tương lai của Enbridge chịu ảnh hưởng bởi rủi ro và độ không chắc chắn, bao gồm nhưng không giới hạn trong những rủi ro và độ không chắc chắn được thảo luận trong thông cáo báo chí này và trong các tài liệu khác của Công ty gửi các cơ quan chứng khoán CanadaHoa Kỳ. Ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố rủi ro, độ không chắc chắn nào lên tuyên bố dự báo cụ thể là không thể xác định rõ ràng bởi vì chúng có mối tương quan phức tạp và hướng đi trong tương lai của Enbridge phụ thuộc vào việc đánh giá toàn diện nhất của ban lãnh đạo dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm đó.

Trừ khi luật pháp yêu cầu, Enbridge không có nghĩa vụ công khai cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố dự báo tương lai được đưa ra trong thông cáo báo chí này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, cho dù do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác. Tất cả các tuyên bố dự báo tương lai tiếp theo, dù bằng văn bản hay miệng, thuộc về Enbridge hoặc các bên liên quan sẽ được hiểu là nằm trong phạm vi các cảnh báo này.

Về Enbridge Inc.

Tại Enbridge, chúng tôi kết nối an toàn hàng triệu người với năng lượng họ dựa vào mỗi ngày, thúc đẩy chất lượng cuộc sống thông qua mạng lưới khí đốt tự nhiên, dầu hoặc năng lượng tái tạo Bắc Mỹ của chúng tôi và danh mục điện gió ngoài khơi châu Âu ngày càng mở rộng. Chúng tôi đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng vận chuyển năng lượng hiện đại để duy trì quyền truy cập vào năng lượng an toàn, phải chăng và dựa trên hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để thúc đẩy các công nghệ mới bao gồm điện gió, điện mặt trời, hydro, khí tái tạo và bắt giữ và lưu trữ carbon. Chúng tôi cam kết giảm dấu chân carbon của năng lượng chúng tôi cung cấp và đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trụ sở chính đặt tại Calgary, Alberta, cổ phiếu thông thường của Enbridge được giao dịch dưới mã ENB trên TSX và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập chúng tôi tại enbridge.com.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Truyền thông

Cộng đồng nhà đầu tư

Điện thoại miễn phí: (888) 992-0997

Điện thoại miễn phí: (800) 481-2804

Email: media@enbridge.com

Email: investor.relations@enbridge.com

Nguồn: Enbridge Inc.