FedEx Stock

Trong nỗ lực tăng cường khả năng sinh lời, FedEx Corp (NYSE:FDX) đã công bố quyết định tăng phí vận chuyển và phí dịch vụ làm thủ tục hải quan, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Công ty chuyển phát nổi tiếng này nhằm tăng cường hiệu quả tài chính thông qua những điều chỉnh chiến lược này.

Theo thông cáo của công ty, FedEx Express sẽ tăng phí vận chuyển trung bình 5,9% cho các dịch vụ khác nhau, bao gồm cả vận chuyển nội địa Mỹ, xuất khẩu và nhập khẩu. Mức tăng này sẽ áp dụng cho cả các đơn vị Ground và Home Delivery, nơi phí vận chuyển cũng sẽ tăng tương đương 5,9%.

Đối với các dịch vụ FedEx Freight trong nước Mỹ, công ty dự định thực hiện điều chỉnh phí rộng hơn một chút, với mức tăng phí vận chuyển trung bình từ 5,9% đến 6,9%. Đáng chú ý, những mức phí sửa đổi này sẽ chỉ áp dụng cho các lô hàng vận chuyển trong nội địa Mỹ.

FedEx lý giải những điều chỉnh này nhằm đối phó với chi phí tăng thêm liên quan đến bối cảnh hoạt động hiện tại. Động thái này phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty nhằm nâng cao khả năng sinh lời. Trong năm trước, FedEx, có trụ sở chính tại Memphis, Tennessee, đã công bố kế hoạch cắt giảm chi phí toàn diện nhằm đạt mục tiêu giảm 4 tỷ USD chi phí vào cuối năm tài chính 2025 của mình.

Để đạt được các mục tiêu tiết kiệm chi phí này, FedEx đã thực hiện các biện pháp khác nhau trong năm tài chính trước. Bao gồm việc loại bỏ khoảng 29.000 việc làm, nghỉ hưu 18 máy bay, đóng cửa văn phòng và giảm chiến lược các chuyến giao hàng Chủ nhật, những điều đang ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời.

Với những điều chỉnh về phí và lệ phí sắp tới, FedEx hy vọng sẽ định hướng bản thân trên quỹ đạo cải thiện hiệu quả tài chính, củng cố vị thế của mình như một nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng đầu trong ngành cạnh tranh cao.