VANCOUVER, BC, 25 tháng 8, 2023 /CNW/ – Generative AI Solutions Corp. (“GenAI” hoặc “Công ty”) (CSE: AICO) (OTCQB: AICOF) thông báo rằng họ đã ký kết một bản ghi nhớ ( “Bản ghi nhớ”) dự kiến sẽ dẫn đến việc bổ sung khoảng 17 triệu giờ tính toán AI mỗi năm để bán dưới dạng dịch vụ cho một bên thứ ba độc lập, dẫn đến việc bán khoảng 85 triệu giờ tính toán AI trong năm năm tới.

Công ty đã công bố trước đó trong thông cáo báo chí ngày 13 tháng 7, 2023 rằng công ty con hoàn toàn sở hữu của mình, MAI Cloud Solutions Inc. (“MAI Cloud”), đã ký kết thỏa thuận mua ngày 12 tháng 7, 2023 (“Thỏa thuận Cung cấp”) với một bên thứ ba độc lập có trụ sở tại Thung lũng Silicon (“Khách hàng”), theo đó, trong số những điều khác, MAI Cloud đồng ý cung cấp cho Khách hàng quyền truy cập vào khoảng 350.000 giờ mỗi năm các dịch vụ tính toán AI (“Trí tuệ nhân tạo”) (“Dịch vụ”) bằng cách sử dụng các đơn vị xử lý đồ họa H100 (“Thiết bị”) trong một thời gian lên đến bảy năm phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cung cấp.

Để đổi lấy Dịch vụ, Khách hàng đồng ý trả cho MAI Cloud một khoản phí khoảng 70.000 đô la Mỹ mỗi tháng (“Doanh thu”). Nếu các điều khoản của Thỏa thuận Cung cấp được hoàn thành trong toàn bộ thời hạn, dự kiến MAI Cloud sẽ nhận được tổng cộng khoảng 6 triệu đô la Mỹ Doanh thu với tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ. Khoảng 850.000 đô la Mỹ Doanh thu sẽ được trả trong 12 tháng đầu tiên của thời hạn với tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 500.000 đô la Mỹ. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cung cấp, Khách hàng đồng ý trả 10% Doanh thu của năm đầu tiên trong vòng 14 ngày kể từ khi Thiết bị được Khách hàng sử dụng, dự kiến trong vòng 30-45 ngày tới. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cung cấp, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các Dịch vụ trong 12 tháng đầu tiên (“Thời hạn Ban đầu”) kể từ ngày có hiệu lực của Thỏa thuận Cung cấp (“Ngày có hiệu lực”), với điều kiện Thiết bị và Dịch vụ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu được nêu cụ thể trong Thỏa thuận Cung cấp.

Công ty rất vui mừng thông báo rằng họ giờ đây đã ký kết Bản ghi nhớ với Khách hàng vào ngày 24 tháng 8, 2023 theo đó Khách hàng đồng ý thương lượng các điều khoản hợp lý về mặt thương mại với Công ty để tăng thời gian tính toán AI do Công ty cung cấp cho Khách hàng thông qua việc cung cấp khoảng 2.000 (hai nghìn) GPU (“GPU Yêu cầu”), có khả năng cung cấp khoảng 17 triệu giờ tính toán AI mỗi năm.

Theo các điều khoản của Bản ghi nhớ, các bên sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thương lượng một hình thức thỏa thuận cuối cùng (“Thỏa thuận Đề xuất”), và Công ty và MAI Cloud sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để có được các GPU Yêu cầu trong vòng sáu tháng kể từ ngày ký Bản ghi nhớ.

Thời hạn của Thỏa thuận Đề xuất dự kiến là năm năm, có thể gia hạn thêm hai năm, kể từ khi ký kết, dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày tới.

Thay mặt Hội đồng quản trị,‎
Ryan Selby

Giám đốc điều hành, Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị

Generative AI Solutions Corp.
Miễn phí Bắc Mỹ: +1-833-879-7632‎
Bên ngoài Bắc Mỹ: +1-406-879-7632
info@genai-solutions.com
www.genai-solutions.com

GIỚI THIỆU VỀ GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP.

GenAI là một công ty trí tuệ nhân tạo tiên phong tập trung vào việc phát triển một doanh nghiệp giải pháp AI tích hợp dọc thông qua nền tảng đám mây MAITM độc quyền của mình, với sự phát triển và thương mại hóa các công cụ và giải pháp dựa trên AI cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nhiều ngành công nghiệp. Tại GenAI, sứ mệnh của chúng tôi là tận dụng sức mạnh của AI để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong các lĩnh vực khác nhau. Đội ngũ nhân viên AI tài năng và kỹ sư của chúng tôi tận tâm phát triển các giải pháp dựa trên AI cấp tiến nhất có khả năng ứng dụng rộng rãi và có thể được tích hợp một cách trơn tru vào các quy trình làm việc đa dạng. Bằng cách tận dụng nền tảng đám mây MAITM và chuyên môn của chúng tôi trong học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích dữ liệu, chúng tôi xây dựng các công cụ linh hoạt hiệu suất cao định nghĩa lại hiệu quả, năng suất và trải nghiệm người dùng.

Để biết thêm thông tin về GenAI, vui lòng truy cập www.genai-solutions.com.

Giao dịch chứng khoán của Công ty nên được coi là cực kỳ đầu cơ.

Thông cáo báo chí này chứa “thông tin tiên đoán” và “tuyên bố tiên đoán” trong phạm vi các luật chứng khoán áp dụng (“các tuyên bố tiên đoán”), trong phạm vi luật chứng khoán Canada áp dụng, bao gồm các tuyên bố liên quan đến các giờ tính toán AI bổ sung trong năm năm tới; hoàn thành Thỏa thuận Cung cấp, việc nhận tổng doanh thu ước tính khoảng 6 triệu đô la Mỹ, trong đó 850.000 đô la Mỹ sẽ được trả trong 12 tháng đầu tiên của thời hạn; thanh toán của Khách hàng cho doanh thu năm đầu tiên trong vòng 14 ngày kể từ khi Thiết bị được cung cấp, trong vòng 30 đến 45 ngày tới; thanh toán của Khách hàng cho các Dịch vụ sau Ngày có hiệu lực; việc tăng thời gian tính toán AI với khả năng cung cấp 17 triệu giờ tính toán AI mỗi năm; đàm phán