90 2 Glass House Brands Completes First Tranche of $15 million Series D Preferred Stock Offering

– Nhu cầu đối với đợt chào bán rất mạnh mẽ, với 10,9 triệu USD được bao gồm trong đợt đóng
ban đầu, và cam kết trong tay cho toàn bộ 15,0 triệu USD

– Vốn Series D sẽ thúc đẩy hoàn thành việc cải tạo Nhà kính 5 Trang trại SoCal và củng cố bảng cân đối kế toán của Glass House

LONG BEACH, Calif.TORONTO, 24 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Glass House Brands Inc. (“Glass House” hoặc “Công ty”) (NEO: GLAS.A.U) (NEO: GLAS.WT.U) (OTCQX: GLASF) (OTCQX: GHBWF), một trong những công ty cannabis tăng trưởng nhanh nhất, có tích hợp dọc ở Hoa Kỳ, hôm nay công bố việc hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ đầu tiên (“Đợt chào bán đầu tiên”) của đợt chào bán riêng lẻ không có môi giới (“Đợt chào bán”) của cổ phiếu Ưu đãi Series D, với mệnh giá 1.000 USD mỗi cổ phiếu của GH Group, Inc. (“GH Group”), một công ty con của Công ty. Công ty đã huy động được 10,9 triệu USD vốn mới liên quan đến Đợt chào bán đầu tiên và dự kiến sẽ huy động thêm 4,1 triệu USD trong một hoặc nhiều đợt chào bán tiếp theo của các khoản tiền gửi theo Đợt chào bán.


Glass House Brands Inc. Logo (CNW Group/Glass House Brands Inc.)

Kyle Kazan, đồng sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Glass House cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng với sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi Series D của chúng tôi. Thỏa thuận bị giới hạn ở mức 15 triệu USD và chúng tôi đã có cam kết cho toàn bộ số tiền đó. Vốn từ Cổ phiếu Ưu đãi Series D đã cho phép chúng tôi bắt đầu cải tạo Nhà kính 5 tại Trang trại SoCal, và chúng tôi dự kiến sẽ có cây trồng trong nhà kính trong quý 1 năm 2024 và bán hàng đầu tiên từ Nhà kính 5 vào quý 2 năm 2024. Quy mô bổ sung này dự kiến sẽ giảm GIÁ VỐN của chúng tôi cả ở Nhà kính 5 và 6.”

Kazan cho biết thêm: “Với việc dự phòng rất thận trọng, lợi nhuận trên vốn đầu tư mới này sẽ vượt xa chi phí của nó, cả về chi phí cổ tức và pha loãng. Và vì chúng tôi sử dụng nguồn lực nội bộ để hoàn thành đợt chào bán, chúng tôi có thể bảo tồn các quỹ mà nếu không sẽ được trả cho các môi giới bên ngoài, do đó tối đa hóa vốn cho việc sử dụng trong Công ty.”

Những người nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi Series D sẽ có quyền nhận cổ tức tiền mặt hàng năm với tỷ lệ 15% trong năm năm đầu tiên sau ngày phát hành ban đầu Cổ phiếu Ưu đãi Series D (“Phát hành ban đầu”) và 20% hàng năm sau đó.

Việc phát hành mỗi cổ phiếu Ưu đãi Series D với mệnh giá 1.000 USD mỗi cổ phiếu đi kèm với việc giao 200 chứng quyền (mỗi cái gọi là “Chứng quyền”) của Công ty. Mỗi Chứng quyền cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu vốn chủ sở hữu mới của Công ty (mỗi cổ phiếu gọi là “Cổ phiếu Chứng quyền”) trong thời hạn năm năm kể từ Ngày Phát hành Ban đầu với giá 6,00 USD cho mỗi Cổ phiếu Chứng quyền, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng thông thường. Công ty có quyền đẩy nhanh thời hạn hết hạn của bất kỳ chứng quyền chưa được thực hiện nào nếu cổ phiếu cơ bản của Công ty giao dịch ở mức giá ít nhất 12,00 USD trong một giai đoạn 10 ngày giao dịch trong một giai đoạn 15 ngày giao dịch liên tiếp, tùy thuộc vào các điều khoản chống pha loãng thông thường.

Các Chứng quyền và Cổ phiếu Chứng quyền phát hành khi thực hiện các Chứng quyền phải chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật chứng khoán Canada là bốn tháng kể từ ngày phát hành Chứng quyền.

Như một phần của Đợt chào bán, một số giám đốc, cán bộ và cổ đông nắm giữ chứng khoán có hơn 10% quyền biểu quyết của Công ty đã đăng ký mua tổng cộng 3.140 cổ phiếu Ưu đãi Series D và sẽ nhận được 628.000 Chứng quyền kèm theo. Mỗi giao dịch đăng ký của một giám đốc, cán bộ hoặc cổ đông nắm giữ 10% của Công ty được coi là một “giao dịch liên quan” cho mục đích của Chỉ thị Đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông Thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt (“MI 61-101”). Công ty đã không công bố giao dịch sớm hơn 21 ngày trước ngày dự kiến đóng Đợt chào bán đầu tiên vì chi tiết của Đợt chào bán đầu tiên và sự tham gia của các bên liên quan chỉ được giải quyết ngay trước thời điểm đóng Đợt chào bán đầu tiên, và Công ty muốn đóng Đợt chào bán đầu tiên một cách nhanh chóng vì lý do kinh doanh chính đáng. Công ty dựa vào các miễn trừ từ yêu cầu định giá chính thức và phê duyệt của cổ đông thiểu số có sẵn theo MI 61-101. Công ty được miễn yêu cầu định giá chính thức trong phần 5.4 của MI 61-101 và yêu cầu phê duyệt của cổ đông thiểu số trong phần 5.6 của MI 61-101 dựa trên phần 5.5(a) và phần 5.7(1)(a), tương ứng, của MI 61-101, vì giá trị thị trường hợp lý của giao dịch, trong phạm vi liên quan đến các bên liên quan, không vượt quá 25% vốn hóa thị trường của Công ty.

Công ty dự định sử dụng tiền thu được từ Đợt chào bán khoảng 15 triệu USD để cải tạo Nhà kính 5 cho trồng trọt cần sa và mở rộng vườn ươm trong Nhà kính 1, cũng như cho vốn lưu động và các mục đích tổng quát của công ty.

Tất cả các khoản tiền trong thông cáo báo chí này đề cập đến đô la Mỹ.

Các chứng khoán được phát hành theo Đợt chào bán chưa được và sẽ không được đăng ký theo Luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, với các sửa đổi, hoặc theo bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và không được chào bán, bán trực tiếp ho