HoREA kiến nghị hàng loạt giải pháp “cứu” thị trường bất động sản

Trước khi tham gia hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản vào ngày mai, 8-2, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã chuẩn bị gửi hàng loạt kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để “giải cứu” thị trường bất động sản. 

Trong đó, HoREA kiến nghị cho phép doanh nghiệp bất động sản được tái cơ cấu khoản nợ vay tín dụng đến hạn và được vay vốn tín dụng mới nếu có tài sản bảo đảm với lãi suất vay hợp lý. 

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, những giải pháp trên giúp doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn có tính sống còn trong năm 2023, đồng thời giúp người mua nhà được vay vốn tín dụng để hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi, phát triển theo hướng an toàn, bền vững. Điều này cũng có lợi cho sự phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững của cả hệ thống tín dụng.

Một dự án bất động sản đang triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn

Theo ông Châu, “vướng mắc pháp lý” chiếm đến 70% khó khăn của doanh nghiệp bất động sản. Tiếp đó là vấn đề “trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn” và các khoản vay tín dụng đến hạn, kéo theo rủi ro chuyển thành nợ xấu hoặc “nhảy” nhóm nợ xấu hơn trong một số trường hợp.

HoREA cũng cho rằng một số quy định của NHNN hoặc quy định riêng của các ngân hàng thương mại cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn. Điển hình là điều kiện vay còn quá khắc khe, như yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép xây dựng, giống như “giấy phép con”, làm khó doanh nghiệp bất động sản; hay Thông tư 16/2021/TT-NHNN “đá nhau” với Nghị định 65/2022/NĐ-CP về quy định cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành…

HoREA kiến nghị NHNN xem xét ban hành thông tư mới, tương tự Thông tư 14/2021/TT-NHNN, cho phép doanh nghiệp bất động sản được tái cơ cấu khoản nợ vay tín dụng đến hạn trong thời hạn 12-24 tháng, giữ nguyên nhóm nợ và được vay vốn tín dụng mới có tài sản bảo đảm. Đồng thời, xem xét giãn lộ trình quy định các tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng tối đa nguồn vốn huy động ngắn hạn, tiết kiệm để cho vay trung – dài hạn thêm 12 tháng.


Sơn Nhung