Macy's Stock

Dự kiến sẽ công bố kết quả quý II năm tài chính 2023 vào ngày 22 tháng 8, trước khi thị trường mở cửa, Macy’s, Inc. (NYSE: M) dự kiến sẽ tiết lộ sự sụt giảm cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính của Zacks Consensus dự đoán doanh thu 5.057 triệu đô la, cho thấy mức giảm 9,7% so với con số được báo cáo trong quý tương ứng của năm trước.

Trong tháng qua, ước tính consensus về thu nhập quý đã tăng nhẹ lên 13 cent mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, con số consensus này cho thấy mức giảm đáng kể 87% so với thu nhập 1 đô la mỗi cổ phiếu được ghi nhận trong cùng một quý của năm trước. Macy’s thành tích ấn tượng trong quý báo cáo gần đây nhất, nơi nó vượt qua ước tính của Zacks Consensus 21,7%, thêm vào sự mong đợi xung quanh báo cáo sắp tới này. Trung bình, Macy’s đã gây bất ngờ với mức vượt trội thu nhập 58,2% trong bốn quý qua.

Các yếu tố cần xem xét

Hiệu suất của Macy’s trong quý II năm tài chính 2023 dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng của các yếu tố như nhu cầu tiêu dùng yếu do áp lực lạm phát và những thách thức vĩ mô rộng lớn hơn. Những nỗ lực để quản lý mức tồn kho thông qua việc giảm giá trong các danh mục cụ thể và khả năng tăng các hoạt động khuyến mãi có thể đã ảnh hưởng đến cả lợi nhuận và đáy. Những tổn thương này, kết hợp với sự gia tăng chi phí bán hàng, quản lý chung và hành chính, dự kiến sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động của công ty trong quý được xem xét.

Trong cuộc gọi thu nhập trước đó, ban quản lý dự đoán doanh thu ròng sẽ dao động từ 5 tỷ đến 5,1 tỷ đô la, với biên lợi nhuận gộp không giảm hơn 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước cho quý tài chính thứ hai. Hướng dẫn cũng cho thấy thu nhập điều chỉnh dự kiến trên mỗi cổ phiếu là 10 đến 15 cent cho cùng một quý. Ban quản lý thừa nhận rằng quý II có thể trải qua sự sụt giảm tỷ lệ biên lợi nhuận gộp so với cùng kỳ năm trước. Giảm 90 điểm cơ bản trong tỷ lệ biên lợi nhuận gộp được dự kiến cho quý đang được xem xét.

Mặc dù những thách thức này, Macy’s có khả năng tìm thấy sự hỗ trợ trong việc thực hiện hiệu quả chiến lược Polaris, khả năng omnichannel mạnh mẽ, lựa chọn hàng hóa được chọn lọc cẩn thận và các sáng kiến hướng đến khách hàng, tất cả đều nhằm cung cấp trải nghiệm mua sắm liền mạch. Những yếu tố này có thể giảm bớt tác động của những thách thức trong quý đối với hiệu suất của Macy’s.

Kết luận

Phân tích đáng tin cậy của Zack cho thấy Macy’s có khả năng vượt qua kỳ vọng thu nhập trong dịp này. Sự phù hợp đầy hứa hẹn của ESP tích cực cùng với Xếp hạng Zacks 1 (Mua mạnh), 2 (Mua) hoặc 3 (Nắm giữ) nâng cao khả năng vượt qua dự báo thu nhập.