Mở rộng thí điểm xác thực sinh trắc học làm thủ tục bay trong nước

Sau khi ban hành Kế hoạch xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa, Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) tiếp tục có văn bản gửi các đơn vị liên quan trong ngành hàng không triển khai thực hiện.

Theo đó, Cục yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở rộng phạm vi thí điểm, bảo đảm tính đồng bộ, toàn trình (thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học ngay từ khi hành khách làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa, gửi hành lý ký gửi, hàng hóa ở quầy check-in, ở điểm kiểm tra an ninh và ở cửa ra máy bay; nghiên cứu phương án công nghệ để xử lý các tình huống như hành khách tự làm check-in (kioskcheck-in, mobilecheck-in…).

Sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học ngay từ khi hành khách làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa, gửi hành lý ký gửi, hàng hóa ở quầy check-in, ở điểm kiểm tra an ninh và ở cửa ra máy bay

Ngoài ra, cần yêu cầu đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hoàn thiện ngay các thủ tục pháp lý cần thiết và có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin của hành khách; thực hiện các giải pháp giảm thời gian xác thực, nâng cao hiệu quả giải pháp ứng dụng xác thực sinh trắc học. Cùng với đó, làm việc với các hãng hàng không khai thác tại sân bay Cát Bi (đối với các chuyến bay nội địa) và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất giải pháp khai thác, kết nối hệ thống thông tin để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tương thích, tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Về triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa tại các 21 cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác, Cục đề nghị ACV khẩn trương lập kế hoạch chi tiết về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử vào làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa trên phạm vi các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục yêu cầu triển khai thực hiện xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay theo 2 bước:

Bước 1: thí điểm (hoàn thành trong quý I/2023) và báo cáo Cục phương án thí điểm;

Bước 2: sau khi thí điểm, rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án và thực hiện áp dụng chính thức. Đồng thời báo cáo Cục phương án áp dụng xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay.

Đối với các hãng Hàng không Việt Nam, Cục yêu cầu phối hợp với người khai thác sân bay và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay đảm bảo tính đồng bộ, toàn trình, hiệu quả, đúng quy định.

Đồng thời có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho các hãng hàng không phối hợp triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa đảm bảo tính đồng bộ, toàn trình, hiệu quả, đúng quy định.

Trước đó, Cục Hàng không vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay.

Theo Kế hoạch, trong năm 2023 Cục chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Vân đồn và các cơ quan, đơn vị ngành hàng không, các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành (nếu có).

Trước mắt, ngay trong Quý I/2023 thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay và báo cáo Bộ GTVT sơ bộ kết quả thí điểm, đề xuất phương án giải quyết. Đến đầu Quý II, tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất yêu cầu/quy định, định hướng khi triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay.


D. Ngọc