29 2 CANNABIS REAL ESTATE LENDER ALTA REAL ESTATE FUND II ("ALTA II") WELCOMES INDUSTRY VETERAN GLORIA GOVAN AS GENERAL PARTNER

Govan dẫn đầu Quỹ trị giá 100 triệu đô la thúc đẩy sáng tạo và các sáng kiến về ĐDE&I LOS ANGELES, ngày 16 tháng 8 năm 2023 – Gloria Govan, nhà lãnh đạo tiên phong trong lĩnh vực cần sa và là người sáng lập/Chủ tịch RLNTLSS Brands, hôm nay thông báo bổ nhiệm bà vào vị trí Đối tác Chung của Alta II, một nhà tài trợ bất động sản hàng đầu cam kết cung cấp các giải pháp tài chính đổi mới và hiệu quả cho ngành cần sa. … Đọc thêm “CANNABIS REAL ESTATE LENDER ALTA REAL ESTATE FUND II (“ALTA II”) WELCOMES INDUSTRY VETERAN GLORIA GOVAN AS GENERAL PARTNER”