Đây là bản dịch nội dung giữa và :

NEW YORK, 19 tháng 8 năm 2023 – Faruqi & Faruqi, LLP, một công ty luật chứng khoán hàng đầu quốc gia, đang điều tra các khiếu nại tiềm năng chống lại Proterra Inc. (“Proterra” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: PTRA) và nhắc nhở các nhà đầu tư về thời hạn 12 tháng 9 năm 2023 để tìm kiếm vai trò nguyên đơn chủ chốt trong một vụ kiện tập thể chứng khoán liên bang đã được đệ trình chống lại Công ty.

Nếu quý vị bị thua lỗ vượt quá 100.000 USD khi đầu tư vào cổ phiếu hoặc quyền chọn cổ phiếu Proterra từ 2 tháng 8 năm 2022 đến 15 tháng 3 năm 2023 và muốn thảo luận về các quyền pháp lý của mình, hãy gọi trực tiếp cho đối tác của Faruqi & Faruqi là Josh Wilson theo số 877-247-4292 hoặc 212-983-9330 (Phần mở rộng 1310). Quý vị cũng có thể nhấp vào đây để biết thêm thông tin: www.faruqilaw.com/PTRA.

Không tốn kém hoặc nghĩa vụ nào đối với quý vị.

Faruqi & Faruqi là một công ty luật chứng khoán quốc gia hàng đầu thuộc sở hữu của người da màu và phụ nữ, có văn phòng tại New York, Pennsylvania, CaliforniaGeorgia.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2023, Proterra đã công bố kết quả quý của họ. Trong thông báo đó, Công ty đã nói rằng họ đã vi phạm điều khoản thanh khoản trong các ghi chú chuyển đổi có bảo đảm của họ và rằng họ có thể phải đủ điều kiện kiểm toán báo cáo với điều khoản “lo ngại về khả năng hoạt động liên tục”. Các vấn đề tài chính bắt nguồn từ sự gia tăng tiêu thụ tiền mặt do giảm biên lợi nhuận gộp và tăng các khoản phải thu trong quý liên quan.

Khiếu nại cáo buộc rằng các bị cáo đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật và/hoặc gây hiểu nhầm và/hoặc không tiết lộ rằng: (i) Công ty nhiều lần tuyên bố 523 USD trên bảng cân đối kế toán của họ có nghĩa là công ty có tính thanh khoản và ổn định tài chính dồi dào; và, (ii) nhà máy mới ở Greer, Nam Carolina sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả sản xuất và biên lợi nhuận gộp.

Nguyên đơn đại diện do tòa án chỉ định là nhà đầu tư có lợi ích tài chính lớn nhất trong việc tìm kiếm sự cứu trợ của lớp học người đủ điều kiện và điển hình của các thành viên lớp học, người chỉ đạo và giám sát vụ kiện thay mặt cho lớp đương sự giả định. Bất kỳ thành viên nào của lớp đương sự giả định đều có thể yêu cầu Tòa án phục vụ với tư cách là nguyên đơn chính thông qua luật sư của họ lựa chọn, hoặc có thể chọn không làm gì cả và vẫn là một thành viên vắng mặt của lớp học. Khả năng chia sẻ bất kỳ khoản bồi thường nào của quý vị không bị ảnh hưởng bởi quyết định phục vụ với tư cách là nguyên đơn chính hay không.

Faruqi & Faruqi, LLP cũng khuyến khích bất kỳ ai có thông tin liên quan đến hành vi của Proterra hãy liên hệ với công ty, bao gồm cả người tố giác, cựu nhân viên, cổ đông và những người khác.

Quảng cáo Luật sư. Công ty luật chịu trách nhiệm về quảng cáo này là Faruqi & Faruqi, LLP (www.faruqilaw.com). Kết quả trước đây không đảm bảo hoặc dự đoán kết quả tương tự đối với bất kỳ vấn đề nào trong tương lai. Chúng tôi hoan nghênh cơ hội được thảo luận về trường hợp cụ thể của quý vị. Tất cả các thông tin liên lạc sẽ được xử lý một cách bảo mật.