Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa công bố trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 85.224 người (đạt 77,47% kế hoạch năm).

Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 41.139 người, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) 36.956 người, Hàn Quốc (1.799 người), Trung Quốc (1.024 lao động), Singapore (800 lao động), Hungary (802 người), Romania (537 lao động) và các thị trường khác.

Lao động Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc để làm việc theo chương trình EPS

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết Hàn Quốc đã chính thức gia hạn thời gian cư trú cho lao động thời vụ làm việc theo visa E8.

  • Thí điểm đưa thợ hàn sang Hàn Quốc làm việc

Theo đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã cho phép người lao động thời vụ E8 được gia hạn thời gian cư trú, tổng thời gian cư trú không vượt quá 8 tháng tính từ ngày nhập cảnh. Việc gia hạn thời gian cư trú được áp dụng ngay từ ngày 30-6-2023 đối với cả lao động thời vụ đang làm việc tại Hàn Quốc theo visa E8.

Trước đó, lao động thời vụ làm việc tại Hàn Quốc theo visa E8 có khoảng thời gian cư trú tối đa là 5 tháng. Lao động thời vụ trong chương trình này, nếu làm việc tốt sẽ được mời và phái cử sang Hàn Quốc liên tục hằng năm.


Tin-ảnh: G.Nam