Okta

Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) đang chuẩn bị công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính 2024 vào ngày 30 tháng 8.

Đối với quý 2 sắp tới, công ty dự đoán thu nhập phi GAAP nằm trong khoảng 21-22 xu mỗi cổ phiếu. Ước tính này vẫn không thay đổi ở mức 21 xu mỗi cổ phiếu trong 30 ngày qua, theo Ước tính Thu nhập đồng thuận của Zacks cho thu nhập.

Doanh thu dự kiến cho quý này nằm trong khoảng 533-535 triệu USD, tăng 18% so với con số được báo cáo cùng kỳ năm trước. Ước tính Thu nhập đồng thuận của Zacks cho doanh thu là 534,06 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn lại 4 quý trước, Okta liên tục vượt Ước tính đồng thuận, với mức trung bình vượt trội thu nhập là 112,5%.

Tổng quan trước thông báo về tình trạng của Okta

Các yếu tố then chốt

Kết quả quý 2 năm tài chính 2024 của Okta dự kiến sẽ minh họa những lợi ích phát sinh từ việc sử dụng ngày càng tăng các giải pháp nhận dạng. Khả năng kết hợp và tích hợp một cách trơn tru các ứng dụng hiện có của Okta Identity Cloud, đồng thời duy trì bảo mật và ổn định, đã thu hút khách hàng. Các khía cạnh tự động hóa, bảo mật dữ liệu và giảm chi phí của các sản phẩm Okta đã đóng góp tích cực.

Cơ sở khách hàng của công ty đã tăng trưởng, biểu thị một trình điều khiển quan trọng. Bất chấp tình hình kinh tế vĩ mô thách thức, Okta đã thêm 450 khách hàng trong quý trước, dẫn đến tổng cộng 18.000 khách hàng vào cuối quý tài chính thứ nhất. Đáng chú ý, khách hàng có Giá trị Hợp đồng Hàng năm trên 100.000 USD đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các giải pháp Nhận dạng Lực lượng Lao động và Khách hàng của Okta

Việc áp dụng các giải pháp Nhận dạng Lực lượng Lao động và Khách hàng của Okta ngày càng tăng, và động lực này dự kiến sẽ tiếp tục trong báo cáo quý sắp tới.

Hơn nữa, mạng lưới đối tác của công ty, bao gồm các tên tuổi lớn như Google và Zoom, có khả năng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu trong quý tài chính thứ hai.

Tuy nhiên, kết quả của Okta có thể đã gặp khó khăn từ các thách thức kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến các điều khoản hợp đồng và quy mô thỏa thuận trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như doanh nghiệp.