Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có ý tưởng theo mô hình riêng mà hiện nay chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có khả năng đạt được các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ không hình thành các quận, mà sẽ hình thành vùng nội thị bao gồm các thành phố trong thành phố, được liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, như hệ thống giao thông công cộng đô thị, hạ tầng kỹ thuật thông tin truyền thông…

  • Lạc bước trong không gian thiền tịnh bên vịnh Hạ Long

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có khả năng đạt được các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị nêu trên, và phấn đấu đạt được cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội theo tiêu chí, đồng thời phát triển đô thị đạt được các tiêu chí của đô thị loại I.

Các thành phố trong vùng nội thị này bao gồm: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái (Hải Hà hợp nhất với Móng Cái), được đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại I đến năm 2030; với 152 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 77 phường (chiếm 51% số phường); tổng diện tích tự nhiên 4.025,48 km2; dân số thường trú 978.348 người, dân số đô thị đạt 848.228 người (chiếm 86,7%).

Các đô thị khác thuộc các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ và Cô Tô tiếp tục đầu tư hoàn thiện theo Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các tiêu chí của đô thị loại I, tỉnh Quảng Ninh cần lưu ý đến tiêu chí mật độ dân số. Do điều kiện tự nhiên, mật độ dân số trên toàn tỉnh sẽ không đạt được tiêu chí theo yêu cầu, tuy nhiên tiêu chí về mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị là một tiêu chí quan trọng và có thể đạt được, nếu hướng đến phát triển theo hướng tập trung, không dàn trải.

Hiện, Quảng Ninh có 13 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I trực thuộc tỉnh, 3 đô thị loại 2, 2 đô thị loại 3, 2 đô thị và 1 thị trấn được công nhận đô thị loại 4 và 4 thị trấn được công nhận đô thị loại 5. Cùng với đó, Quảng Ninh còn có 2 khu kinh tế ven biển và 3 khu kinh tế cửa khẩu. Tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt tới 67,5%.

Kế hoạch đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị. Trong đó có 1 đô thị loại 1 là TP Hạ Long; 3 đô thị loại 2 gồm TP Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái; 3 đô thị loại 3 gồm thị xã Quảng Yên, Đông Triều và Vân Đồn; 2 đô thị loại 4 gồm thị trấn Tiên Yên, thị trấn Quảng Hà; 4 đô thị loại 5 là các thị trấn Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà và Cô Tô, tỉ lệ đô thị hóa 70-75%.

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có có 12 đơn vị hành chính với 12 đô thị, trong đó có 4 đô thị loại 1 gồm Hạ Long, Móng Cái – Hải Hà, Uông Bí, Cẩm Phả; 3 đô thị loại 3, chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội, kỹ thuật đạt đô thị loại 1 gồm Quảng Yên, Đông Triều, Cái Rồng; 1 đô thị loại 3 là Tiên Yên; 3 đô thị loại 4 gồm Đầm Hà, Bình Liêu – Hoành Mô – Đồng Văn, Cô Tô; 1 đô thị loại 5 là thị trấn Ba Chẽ, tỉ lệ đô thị hóa trên 75%.


Tr.Đức