Mining 40 jonnysek 1 Regency to present at Beaver Creek Summit Announces Private Placement of up to CAD$1.5 Million at $0.20 per Unit

VANCOUVER, BC, 30 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Regency Silver Corp. (“Regency” hoặc “Công ty”, (TSXV: RSMX) và (OTCQB: RSMXF) xin thông báo rằng công ty sẽ trình bày tại Hội nghị Kim loại quý Beaver Creek năm 2023 ở Beaver Creek, Colorado từ ngày 12 đến 15 tháng 9.


Regency Silver Corp Logo (CNW Group/Regency Silver Corp)

Hội nghị Thượng đỉnh Beaver Creek được công nhận là một trong những hội nghị đầu tư độc lập hàng đầu thế giới tập trung vào các nhà thăm dò, nhà phát triển và nhà sản xuất mới nổi của vàng, bạc và kim loại nhóm bạch kim.

Chủ tịch điều hành Bruce Bragagnolo cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Regency và phát hiện vàng-đồng-bạc hàm lượng cao mới của chúng tôi tại Dự án Dios Padre thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi ở Sonora, Mexico. Kết quả khoan cho đến nay tại Dios Padre bao gồm REG-22-01 giao cắt 35,8 mét với 6,84 g/t vàng, 0,88% đồng và 21,82 g/t bạc cùng với 13,97 g/t Au, 50,25 g/t Ag và 1,11% Cu trên 9,8 m cũng như REG-23-14 giao cắt 35,9m với 5,51 g/t Au bao gồm 29,4m với 6,32 g/t Au. Các dấu hiệu cho thấy Dios Padre là một hệ thống khoáng sản vàng-đồng-bạc nhiệt dịch lớn, tồn tại lâu dài với nhiều sự kiện chồng lấn.”

Regency đã sắp xếp, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, một đợt chào bán riêng lẻ không được bảo lãnh lên tới 7.500.000 Đơn vị với giá 0,20 CAD cho mỗi đơn vị để thu về tổng doanh thu gộp 1,5 triệu CAD. Mỗi Đơn vị sẽ bao gồm một (1) cổ phiếu phổ thông trong vốn cổ phần của Công ty và một nửa (1/2) chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông (mỗi chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông được gọi là “Chứng quyền”). Mỗi Chứng quyền sẽ cho phép người nắm giữ mua thêm một cổ phiếu phổ thông khác trong vốn cổ phần của Công ty với giá 0,30 mỗi cổ phiếu trong vòng hai năm kể từ ngày phát hành. Việc đóng gói đợt chào bán riêng lẻ dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Sẽ có phí dành cho những người giới thiệu bằng tiền mặt hoặc chứng khoán, như được phép bởi các chính sách của Sở giao dịch, bằng 6% tiền mặt và 6% chứng quyền môi giới của số tiền thu được bởi người giới thiệu.

Tất cả các chứng khoán được phát hành theo đợt chào bán riêng lẻ sẽ phải tuân theo thời hạn nắm giữ bốn tháng, phù hợp với luật chứng khoán Canada.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho vốn lưu động chung.

Để biết thêm chi tiết về Regency, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại www.regency-silver.com hoặc liên hệ với Kin Communications theo số (604) 684-6730 hoặc email RSMX@kincommunications.com.

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật trong thông cáo báo chí này đã được giám đốc công ty Michael Tucker, P.Geo, người được công nhận là Người đủ điều kiện theo các hướng dẫn của Quốc gia 43-101, xem xét. Ông Tucker là giám đốc của Công ty và vì lý do đó không được coi là độc lập. Ông Tucker đã đọc và chấp thuận nội dung kỹ thuật của thông cáo báo chí này.

VỀ REGENCY SILVER CORP.

Regency là một công ty thăm dò vàng-đồng-bạc tập trung vào châu Mỹ. Regency được dẫn dắt bởi một nhóm các chuyên gia kinh nghiệm với chuyên môn về cả thăm dò và sản xuất. Dự án đầu bảng của Regency là dự án vàng-đồng-bạc Dios Padre ở Sonora, Mexico. Kết quả khoan cho đến nay tại Dios Padre bao gồm REG-22-01 giao cắt 35,8 mét với 6,84 g/t vàng, 0,88% đồng và 21,82 g/t bạc cùng với 13,97 g/t Au, 50,25 g/t Ag và 1,11% Cu trên 9,8 m cũng như REG-23-14 giao cắt 35,9m với 5,51 g/t Au bao gồm 29,4m với 6,32 g/t Au.

Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà cung cấp Dịch vụ Quy định của nó (như định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch TSX Venture) đều không chịu trách nhiệm về tính thích hợp hay chính xác của bản tin này.

NGUỒN Regency Silver Corp