ZURICH, 21 tháng 8, 2023SDX trở thành cơ sở hạ tầng thị trường tài chính phân tán (DLT) đầu tiên dựa trên công nghệ sổ cái phân tán tư nhân áp dụng tiêu chuẩn The Digital Token Identifier Foundation (DTIF) quản lý DTI ISO 24165.

Ngành tài chính đang ngày càng áp dụng tiêu chuẩn DTI ISO, một nhận dạng duy nhất cho sổ cái kỹ thuật số, token và tiền điện tử. Các cơ quan quản lý có thể sử dụng DTI để theo dõi giao dịch tài sản kỹ thuật số, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, và giám sát các rủi ro liên quan đến stablecoin toàn cầu và các tài sản kỹ thuật số khác. Ngoài ra, ESMA đã khuyến nghị DTI là một biện pháp quản lý rủi ro trong chương trình thí điểm DLT của Liên minh Châu Âu.

SDX tích hợp giao dịch tài sản kỹ thuật số, thanh toán và lưu ký trên một cơ sở hạ tầng duy nhất và an toàn (sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán). Điểm độc đáo trong dịch vụ của SDX là “thanh toán nguyên tử”, theo đó thực thi giao dịch, chuyển nhượng chứng khoán và thanh toán đồng thời diễn ra. Quy trình liền mạch duy nhất này loại bỏ bất kỳ rủi ro thanh toán nào cho khách hàng của SDX. Alex Kech, Trưởng phòng Chứng khoán Kỹ thuật số tại SDX, cho biết: “SDX sử dụng DTI để xác định hiện tại tiền điện tử và sớm chứng khoán kỹ thuật số trên nền tảng của chúng tôi. Điều sau sẽ còn quan trọng hơn khi chúng tôi bắt đầu khám phá phát hành hoặc quản lý chứng khoán kỹ thuật số trên blockchain tư nhân và công khai”.

Sassan Danesh, Giám đốc điều hành của Etrading Software, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi cấp DTI cho DL của SDX và chào đón việc SDX áp dụng DTI trong nền tảng của họ. Đây là một cột mốc quan trọng khác cho ngành công nghiệp để có thể xác định tài sản kỹ thuật số theo cách tiêu chuẩn hóa.”

Trong khi ngành tài sản kỹ thuật số bước vào một chương mới của sự phát triển, chương được thúc đẩy bởi cam kết về sự xuất sắc, minh bạch và trách nhiệm giải trình, SDX chủ động thực hiện các bước đổi mới để đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường mới nổi. Như David Newns, Trưởng bộ phận SIX Digital Exchange, nhấn mạnh: “Là một phần của SIX, SDX hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ khách hàng và khuôn khổ quản trị rõ ràng và ủng hộ các quy định thị trường minh bạch trong không gian tài sản kỹ thuật số.”

Về SDX

SIX Digital Exchange (SDX) là cơ sở hạ tầng thị trường tài chính (FMI) đầu tiên được quy định đầy đủ cho việc phát hành, giao dịch, thanh toán và lưu ký tài sản kỹ thuật số. SDX là nhà điều hành được cấp phép của sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán (CSD) trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Là một phần của SIX, SDX phải tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng và bảo mật cao của công ty được quy định theo luật Thụy Sĩ.

Về Quỹ Nhận dạng Mã thông báo Kỹ thuật số

Quỹ Nhận dạng Mã thông báo Kỹ thuật số (DTIF) là một bộ phận phi lợi nhuận của Etrading Software (ETS), một công ty công nghệ tài chính với sứ mệnh giải quyết các vấn đề trên toàn thị trường bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường cho nền kinh tế kỹ thuật số mới. Sứ mệnh của DTIF là cung cấp dữ liệu tham chiếu nguồn gốc vàng cho việc xác định duy nhất các mã thông báo kỹ thuật số dựa trên tiêu chuẩn mới của ISO cho tài sản kỹ thuật số, ISO 24165. Quỹ DTI đã cấp mã nhận dạng ISO cho hơn 1.400 loại tài sản kỹ thuật số được giao dịch phổ biến nhất, với nhiều mã được thêm vào mỗi ngày.

NGUỒN SIX Digital Exchange