Sở GTVT TP HCM ký kết văn bản quan trọng với Đại học Kinh tế - Luật(NLĐO)- TP HCM đã có nhiều sáng tạo, thực hiện kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa như BOT, BT khá thành công. Một số dự án BOT, BT đã triển khai phát huy hiệu quả.