46 2 Acetic Acid Market size is expected to increase by 5.37 million tons, at a CAGR of 5.39% from 2022 to 2027

NEW YORK, Aug. 18, 2023 — Sự tăng trưởng của Thị trường Acid axetic được thúc đẩy bởi một số yếu tố bao gồm ngành sản xuất sơn và phủ mở rộng, ngành dệt may tăng trưởng và nhu cầu tiêu thụ acid axetic gia tăng.


Technavio has announced its latest market research report titled Global Acetic Acid Market

Theo Technavio, báo cáo Thị trường Acid axetic cung cấp phân tích đa chiều về phân khúc ứng dụng (VAM, PTA, anhydrit axetic và khác), ngành sử dụng (nhựa và polymer, thực phẩm và đồ uống, sơn phủ và phủ, hóa chất và khác) và địa lý (Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam MỹTrung ĐôngChâu Phi). Báo cáo cũng cung cấp số liệu lịch sử từ năm 2017 đến 2021, giúp hiểu rõ hơn về yếu tố động lực, xu hướng, thách thức và phát triển của thị trường. Để xem số liệu lịch sử, tải báo cáo mẫu ngay!

Các công ty hàng đầu trên thị trường Acid axetic bao gồm:

 • Airedale Chemical Co. Ltd
 • Ashok Alco Chem Ltd.
 • BP Plc, Celanese Corp
 • Daicel Corp
 • DubiChem Marine International
 • Eastman Chemical Co.
 • GNFC Ltd.
 • HELM AG
 • Indian Oil Corp. Ltd
 • INEOS Group Holdings SA
 • Jiangsu Sopo Corp. Ltd
 • Kingboard Holdings Ltd
 • Lonza Group Ltd
 • LyondellBasell Industries NV
 • Pentokey Organy (India) Ltd
 • Saudi Basic Industries Corp
 • Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd
 • Shanghai Huayi Fine Chemical Co. Ltd
 • Dow Inc.

Những yếu tố và xu hướng dẫn dắt sự tăng trưởng và biến đổi của thị trường Acid axetic:

 • Ngành dệt may, đặc biệt ở các nước đang phát triển, mở rộng quy mô làm tăng nhu cầu acid axetic bởi nó là thành phần cơ bản trong sản xuất xơ acetat xelulô.
 • Việc sử dụng monome axetic (VAM) ngày càng nhiều trong các ứng dụng như phủ, đóng gói, ô tô thúc đẩy tiêu thụ acid axetic.
 • Xu hướng hút thuốc điện tử ảnh hưởng đến nhu cầu xơ acetat xelulô dùng cho bao thuốc lá, tác động đến thị trường acid axetic.
 • Vị thế thống lĩnh thị trường của Châu Á – Thái Bình Dương, dẫn đầu bởi Trung QuốcẤn Độ, nhờ các ngành dệt may, dược phẩm, đóng gói phát triển mạnh, được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Những thách thức cản trở sự tăng trưởng của thị trường Acid axetic

Thách thức

1.

Sự phổ biến của thuốc lá điện tử như một sự thay thế cho thuốc lá truyền thống ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường đối với xơ acetat xelulô, một ứng dụng chính của acid axetic, tác động đến tiêu thụ tổng thể của nó.

2.

Sự bất định xung quanh tác động lâu dài của thuốc lá điện tử khiến chính phủ và cơ quan quản lý phải theo dõi sát sao. Sự bất định này có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường và tiềm năng tăng trưởng.

3.

Sản xuất acid axetic phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào như metanol. Biến động giá metanol có thể ảnh hưởng đến cấu trúc chi phí sản xuất acid axetic, tác động đến sự ổn định thị trường.

4.

Thị trường acid axetic có sự cạnh tranh gay gắt giữa nhiều công ty lớn. Việc sáp nhập, mua lại và liên minh chiến lược giữa các công ty này có thể dẫn đến sự thay đổi động lực thị trường và gia tăng cạnh tranh.

Thị trường acid axetic được thúc đẩy bởi sự mở rộng của ngành dệt may và vai trò thiết yếu của acid axetic trong sản xuất xơ acetat xelulô. Các thách thức xuất phát từ sự gia tăng của thuốc lá điện tử, bất định quy định, biến động chi phí nguyên liệu và động lực cạnh tranh. Mặc dù những thách thức đó, vị thế thống lĩnh của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cùng sự phục hồi sau đại dịch mang lại cơ hội tăng trưởng. Các công ty cần chiến lược linh hoạt để vượt qua những yếu tố này, duy trì sự cạnh tranh và đổi mới trong môi trường thị trường luôn biến động. Tương lai của thị trường acid axetic phụ thuộc vào khả năng thích ứng với xu hướng, quy định biến động cũng như cơ hội nổi lên từ các ngành công nghiệp đa dạng. Báo cáo cung cấp những thông tin quý báu về xu hướng thị trường, yếu tố động lực, thách thức và đặc điểm khu vực, giúp công ty hoạch định chiến lược tiếp thị hiệu quả và nắm bắt lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Để truy cập báo cáo đầy đủ, xin vui lòng mua báo cáo ngay.