TP HCM có 6 quận và 142 xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp

Chiều 3-8, UBND TP HCM tổ chức buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về vấn đề kinh tế – xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP HCM cung cấp thông tin tại họp báo.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP HCM thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại TP HCM giai đoạn 2023-2025 sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc Quốc hội ban hành Nghị quyết 35 năm 2023 về sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

  • SẮP XẾP ÐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở TP HCM: Khó trước mắt, lợi lâu dài!

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, qua rà soát, TP HCM có 6 đơn vị cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã chưa đủ tiêu chí về dân số và diện tích. Trong 149 đơn vị hành chính cấp xã, có 7 đơn vị đã sắp xếp ở giai đoạn trước nên chỉ còn 142 phường, xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp. 

Đối với cấp huyện, có 6 quận thuộc diện sắp xếp do chưa đủ diện tích gồm: quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11 và quận Phú Nhuận. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay Nghị quyết 35/2023 nêu 4 trường hợp đặc thù không thuộc diện sắp xếp. Vì vậy, Sở Nội vụ đang phối hợp với 21 quận, huyện và TP Thủ Đức để rà soát từng xã, phường, thị trấn xem xét yếu tố đặc thù để báo báo cấp thẩm quyền đưa vào diện chưa sắp xếp.

4 trường hợp đặc thù không bắt buộc sắp xếp

Theo Nghị quyết 35, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

Thứ nhất, có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề.

Thứ hai, có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay, chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào.

Thứ ba, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ tư, đơn vị hành chính nông thôn thuộc diện sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023-2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.


QUỐC ANH