Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn mở 16 ngành mới

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn vừa có thông báo, cho biết trong năm 2023, nhà trường tuyển sinh 41 ngành, trong đó có 16 ngành học mới.

Từ tháng 2, trường nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả học tập (học bạ). Với phương thức xét tuyển này, trường chỉ xét tuyển thí sinh có điểm trung bình 3 môn của 3 học kỳ (1 học kỳ lớp 10, 1 học kỳ lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12) đạt từ 6.0 trở lên.

Riêng đối với nhóm ngành sức khỏe, thí sinh phải có học lực phải đạt từ loại Khá trở lên.

Trường có tổ chức lớp học ban ngày các ngày trong tuần; lớp buổi tối và thứ 7, chủ nhật.

Các ngành tuyển sinh:


Huy Lân