BẮC KINH, 25 tháng 8, 2023 – Một báo cáo tin tức từ China.org.cn về Trung Quốc đưa ra các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài:

Hiện tại, Trung Quốc, với sức mạnh của một thị trường khổng lồ, đang mở rộng cửa hơn nữa, gửi tín hiệu rõ ràng để thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn nữa. Lần này, Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp với thái độ kiên quyết chưa từng có.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc gần đây đã ban hành tuyên bố nêu ra các hướng dẫn của mình liên quan đến việc tăng cường nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài. Trong tuyên bố, 24 biện pháp cụ thể trong sáu khía cạnh đã được đưa ra, bao gồm cải thiện chất lượng sử dụng vốn nước ngoài, đảm bảo đối xử quốc gia đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường bảo vệ đầu tư nước ngoài và tăng hỗ trợ tài chính và thuế. Điều này là “kiên quyết chưa từng có” bởi vì hầu hết các biện pháp được liệt kê trong tài liệu là đột phá so với những biện pháp trong quá khứ.

Tôi sẽ đưa ra một số ví dụ. Trong quá khứ, đầu tư vốn cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài không được phép ở Trung Quốc. Nhưng lần này, tuyên bố chỉ ra rằng các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện được khuyến khích thành lập các công ty đầu tư và trụ sở khu vực. Các doanh nghiệp được đầu tư và thành lập bởi các công ty đầu tư liên quan có thể được hưởng đối xử ưu đãi phù hợp với các quy định liên quan. Những công ty đầu tư này có thể cung cấp dịch vụ thương mại, dịch vụ tư vấn và một số dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp liên quan, điều này sẽ mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc phân bổ đầu tư của họ bằng cách phân bổ các yếu tố như vốn trên quy mô lớn hơn.

Đây là một ví dụ khác. Hoạt động R&D cũng như hoạt động quốc tế của các doanh nghiệp sẽ liên quan đến dòng dữ liệu xuyên biên giới. Tài liệu nhấn mạnh việc khám phá một cơ chế quản lý thuận tiện và an toàn cho dòng dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm thiết lập một làn đường xanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện để thực hiện hiệu quả các đánh giá an ninh cho việc xuất khẩu dữ liệu quan trọng và thông tin cá nhân, và tạo điều kiện cho sự lưu chuyển dữ liệu an toàn, trật tự và tự do.

Không khó để thấy rằng tất cả các biện pháp này nhằm giải quyết các mối quan tâm và lo ngại cốt lõi của các nhà đầu tư nước ngoài, điều này đặc biệt có ý nghĩa để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.

Kể từ đầu năm nay, hai cuộc họp do Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập đã nhấn mạnh việc tăng cường nỗ lực thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài. Trung Quốc đã thực hiện những nỗ lực này dựa trên những thay đổi trong bối cảnh kinh tế cả trong nước Trung Quốc và ở nước ngoài. Năm 2022, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đã giảm mạnh 12%, và năm 2023 tiếp tục chịu áp lực giảm. Theo một tổ chức, tỷ lệ giảm FDI toàn cầu trong quý đầu năm 2023 vẫn là con số hai chữ số, và chịu ảnh hưởng bởi điều đó, việc sử dụng FDI thực tế của Trung Quốc trong nửa đầu năm giảm 2,7%. Việc Trung Quốc ban hành các chính sách liên quan đến thúc đẩy đầu tư nước ngoài, một mặt có thể mang lại nhiều cơ hội đầu tư hơn cho các quỹ xuyên biên giới trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Mặt khác, nó thể hiện tầm nhìn để đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng nhu cầu trong nước của Trung Quốc và tăng nguồn cung trong tương lai.

Đã một thời gian kể từ khi cộng đồng quốc tế chú ý đến việc phục hồi và phát triển nền kinh tế của Trung Quốc. Nói thẳng ra, nền kinh tế tổng thể của Trung Quốc thực sự đang phải đối mặt với một số thách thức. Trên thực tế, chịu ảnh hưởng của các yếu tố bao gồm đại dịch COVID-19 và xung đột khu vực, môi trường kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn phức tạp và u ám, và thách thức được chia sẻ bởi tất cả các quốc gia. Một điều chắc chắn là, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, các hành động “tách rời”, phân mảnh chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, và phong tỏa công nghệ không phải là giải pháp cho các vấn đề, trong khi đối mặt với khó khăn, điều trị chúng với các biện pháp đúng đắn, và tiến hành hợp tác quốc tế hiệu quả hơn là những cách thức đúng đắn.

Việc ban hành các chính sách liên quan đến thúc đẩy đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc mở cửa hơn nữa đối với thế giới. Với nhiều chính sách và biện pháp như vậy được đưa vào hành động, các công ty trên khắp thế giới chắc chắn sẽ hưởng lợi từ sự phát triển và thịnh vượng cùng với nền kinh tế Trung Quốc.

(Bởi Zhang Yongjun, Phó Chủ tịch kinh tế của Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc)

China Mosaic

http://www.china.org.cn/video/node_7230027.htm

24 điểm hướng dẫn thu hút đầu tư nước ngoài: Công thức mới của Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế

http://www.china.org.cn/video/2023-08/25/content_107590866.htm

NGUỒN China.org.cn