26 8 Astronergy, NIO và OPF đưa ra hệ thống tiêu thụ điện năng xe điện quang điện V2G đầu tiên trên thế giới tại Vườn quốc gia Núi Thanh Liên

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, 21 tháng 8 năm 2023 – Theo lời kêu gọi và tham gia của One Planet Foundation (OPF) và NIO, 75 tấm pin quang điện loại n TOPCon của Astronergy đã được gửi đến Vườn quốc gia Núi Thanh Liên để hỗ trợ hoàn thành hệ thống tiêu thụ điện năng xe điện V2G đầu tiên trên thế giới với bộ sạc V2G, bắt đầu giai đoạn thứ ba của chương trình bảo tồn sinh thái Công viên Sạch và WWF sau khi hệ thống hoạt động từ ngày 20 tháng 8.

Một bức ảnh chụp từ trên cao ghi lại hệ thống tiêu thụ điện năng xe điện quang điện V2G đầu tiên trên thế giới tại Vườn quốc gia Núi Thanh Liên.

Công viên Sạch là sáng kiến xây dựng hệ sinh thái do NIO khởi xướng để hỗ trợ nhiều khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới áp dụng các phương tiện thông minh sử dụng năng lượng sạch. Cho đến nay, NIO đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và xây dựng hệ thống lưu thông năng lượng sạch và các-bon thấp để bảo vệ tính nguyên bản và toàn vẹn của các hệ sinh thái theo sáng kiến này.

Với sự hỗ trợ của các tấm pin mặt trời TOPCon N của Astronergy, hệ thống tiêu thụ điện năng quang điện đầu tiên tại Vườn quốc gia Núi Thanh Liên có thể sản xuất điện xanh trung bình hàng năm khoảng 670.000 kWh, có thể đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng xe điện trong khu vực được bảo vệ và đồng thời cung cấp điện cho 50% các nhu cầu khác. Tất cả các kết quả sản xuất điện xanh này dẫn đến việc cắt giảm carbon ước tính hàng năm khoảng 53 tấn.

Các tấm pin mặt trời loại n của Astronergy tạo ra điện xanh tại hệ thống tiêu thụ điện năng quang điện đầu tiên trên thế giới ở Vườn quốc gia Núi Thanh Liên.

Trạm tiêu thụ V2G hiện đang hoạt động trong cơ sở nghiên cứu quốc gia dài hạn của Vườn quốc gia Núi Thanh Liên, cung cấp hỗ trợ liên tục cho các hoạt động tuần tra sinh thái và sử dụng năng lượng sạch, các-bon thấp trong vườn quốc gia.

Ông Samuel Zhang, Giám đốc tiếp thị của Astronergy, đã phát biểu tại lễ khánh thành hệ thống tiêu thụ điện năng mặt trời mà Astronergy đang làm việc để thực hiện khẩu hiệu – Vì một thế giới xanh hơn, đa dạng sinh học là một trong những lập trường cốt lõi của công ty để giúp tạo ra năng lượng xanh hơn, để kinh doanh và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.

Astronergy rất vui và nỗ lực liên tục thúc đẩy đổi mới công nghệ năng lượng mặt trời để phục vụ tốt hơn các nhà máy điện, thúc đẩy tính bền vững sinh học, thúc đẩy thiết lập một xã hội phát triển năng lượng mới không ô nhiễm, không phát thải và hiệu quả cao, và hỗ trợ chuyển đổi xanh và các-bon thấp, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của bảo tồn đa dạng sinh học, ông Zhang nói thêm.

Là một nỗ lực mới của Astronergy nhằm bảo vệ đa dạng sinh học thông qua các sản phẩm năng lượng mặt trời xanh, dự án sẽ là bước khởi đầu mới để công ty hợp tác với tất cả các bên có thể để tạo ra một thế giới bền vững và không các-bon ròng.

Ảnh – https://vnfeatured.com/wp-content/uploads/2023/08/9a54e15f-an_aerial_photo_captures_world_s_ev_pv_self_consumption_system_v2g.jpg
Ảnh – https://vnfeatured.com/wp-content/uploads/2023/08/db1355b0-astronergy_n_type_pv_modules_generating_green_power_world_s_photovoltaic_self_consumption.jpg