Bamboo Airways sắp đại hội cổ đông bất thường

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra ngày 10-4-2023. Nội dung cần cổ đông thông qua là phương án phát hành cổ phần phổ thông nhằm tái cơ cấu nợ và tăng vốn điều lệ bổ sung cho nhu cầu hoạt động và phát triển của công ty.

Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Công ty muốn chào bán cổ phần riêng lẻ với quy mô phát hành dự kiến tối đa 35% vốn cổ phần sau phát hành.

Với vốn điều lệ đang ở mức 18.500 tỉ đồng, tổng số cổ phần hiện tại 1.850.000.000 cổ phần. Ước tính Bamboo Airways sẽ phát hành tối đa thêm 996,2 triệu cổ phần, huy động gần 10.000 tỉ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 28.462 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Số cổ phần sau phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trước đó, Tổng giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Mạnh Quân vừa cho biết hiện Bamboo Airways đã tìm được nhà đầu tư mới để thay thế cho các cổ đông cũ (là cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết và các cổ đông liên quan). Với vai trò là Tổ chức phát hành, Bamboo Airways đã tích cực hỗ trợ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông cũ cho nhà đầu tư mới.

trong quá trình hỗ trợ việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần, số lượng cổ phần chuyển nhượng đã được các cổ đông cũ thế chấp tại các ngân hàng từ năm 2020. Nhà đầu tư mới, ngoài việc thanh toán giá mua cổ phần, cũng đã đồng ý kế thừa và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các khoản vay trước đây do các cổ đông cũ đã dùng chính cổ phần Bamboo Airways để cầm cố, thế chấp cho các ngân hàng.

Đồng thời, nhà đầu tư mới cũng hỗ trợ cho cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết một khoản tiền riêng được nộp vào tài khoản phong tỏa của Cơ quan Cảnh sát điều tra để khắc phục hậu quả (nếu có) theo vụ án.


Dương Ngọc