Bình Dương: Một công chức huyện phải giải quyết 8.000 hồ sơ/năm

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong 8 tháng đầu năm 2022, các sở, ban, ngành tại Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận 118.867 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn gần 98,7%. 

Tại cấp huyện, tiếp nhận 865.677 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn hơn 99,97%. Tại cấp xã, đã tiếp nhận 1.508.676 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn gần 97,32% hồ sơ.

Mặc dù là địa phương có số dân đông thứ 6 cả nước, phát triển kinh tế nằm trong top đầu (đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người; thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI); thứ 3 về tổng thu nội địa và về tỉ lệ trích nộp vào ngân sách trung ương (64%)…) nhưng biên chế lại xếp thứ 56, gây áp lực rất lớn lên cán bộ, công chức, viên chức.

Người dân làm hồ sơ nhà đất tại bộ phận 1 cửa TP Thủ Dầu Một

Trung bình mỗi năm một công chức cấp tỉnh phải giải quyết 4.000 hồ sơ, cấp xã 4.500 hồ sơ và cấp huyện 8.000 hồ sơ. Việc triển khai hồ sơ trực tuyến còn gặp khó khăn về tính pháp lý do chưa có sự thống nhất, hướng dẫn của các bộ, ngành…

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để đáp ứng nhu cầu công việc, Bình Dương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, chính thức triển khai thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC)… 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã.

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Dương đạt 87,87/100 điểm, xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh cũng đang tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS)…

Bình Dương đã kiến nghị Trung ương phân bổ nguồn lực biên chế phù hợp, tương xứng với quy mô, tiềm năng phát triển của tỉnh để đáp ứng các nhu cầu phát triển hiện tại của địa phương.


Thảo Nguyễn