MINNEAPOLIS, 24 tháng 8, 2023 – Centerspace (NYSE: CSR) đã công bố Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị năm 2022, làm nổi bật cam kết của công ty đối với các hoạt động kinh doanh bền vững trong ngành căn hộ cho thuê. Đây là báo cáo thường niên thứ tư của công ty kể từ khi thành lập Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị năm 2019 để dẫn đầu trong việc xác định, thực hiện và theo dõi tiến độ của các sáng kiến bền vững khác nhau.

Trong năm 2022, Centerspace tập trung vào việc đặt ra các mục tiêu ESG chính thức để hướng dẫn chiến lược ESG của công ty trong vòng năm đến tám năm tới. Các thành tựu chính khác trong năm bao gồm hoàn thành báo cáo GRESB (trước đây được gọi là Tiêu chuẩn Toàn cầu về Tính bền vững Bất động sản) ban đầu của công ty, nâng cao sự tham gia của cư dân và các nỗ lực quản lý danh tiếng, và được Hiệp hội Căn hộ Quốc gia bình chọn là Tổ chức dẫn đầu về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập.

“Chúng tôi đang ở vị trí có thể dễ dàng xác định các khoản đầu tư cần thiết để tăng cường cam kết ESG của mình, và tôi mong muốn tiếp tục thực hiện các sáng kiến quan trọng này,” Tổng giám đốc và CEO của Centerspace Anne Olson cho biết.

Centerspace cam kết khám phá và thực hiện các thực tiễn kinh doanh phổ biến có thể thúc đẩy khả năng hoạt động theo cách thân thiện với môi trường. Điều này bao gồm việc quản lý tốt các nguồn lực, theo đuổi cơ hội để giảm thiểu tiêu thụ, quản lý và giảm chất thải, cũng như bảo tồn năng lượng và nước.

Toàn bộ báo cáo có thể được truy cập trên trang web của Centerspace tại:
https://ir.centerspacehomes.com/corporate-overview/corporate-governance/default.aspx

Về Centerspace
Centerspace là chủ sở hữu và điều hành các cộng đồng căn hộ cam kết cung cấp nhà ở tốt bằng cách tập trung vào sự liêm chính và phục vụ người khác. Được thành lập vào năm 1970, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Centerspace sở hữu lợi ích trong 75 cộng đồng căn hộ bao gồm 13.497 căn hộ nằm ở Colorado, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, và South Dakota. Trong năm 2022, Centerspace được Hiệp hội Căn hộ Quốc gia bình chọn là Tổ chức dẫn đầu về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.centerspacehomes.com.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ với Josh Klaetsch, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, theo số 701-837-7104, hoặc IR@centerspacehomes.com.

Thông tin liên hệ
Josh Klaetsch
Điện thoại: 701-837-7104
Email: IR@centerspacehomes.com

(PRNewsfoto/Centerspace)

NGUỒN Centerspace