BẮC KINH, 18 tháng 8, 2023 – Công ty Cheetah Mobile Inc. (NYSE: CMCM) (“Cheetah Mobile” hoặc “Công ty”) ngày hôm nay đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán cho nửa đầu năm 2023 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Bình luận của Ban quản lý

Ông Sheng Fu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cheetah Mobile, cho biết: “Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu tổng cộng của Cheetah Mobile đạt RMB337,4 triệu (USD46,5 triệu), phù hợp với hướng dẫn của chúng tôi. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động, chúng tôi vẫn rất tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của ngành kinh doanh thành viên và đăng ký. Trong giai đoạn này, chúng tôi đã ra mắt một số sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại hiệu quả tốt. Tiếp tục, chúng tôi cam kết tối ưu hóa cơ cấu doanh thu bằng cách sắp xếp lại các hoạt động không sinh lời một cách chiến lược. Đồng thời, chúng tôi dự kiến tăng cường đầu tư vào công nghệ và sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ khách hàng và giúp họ phát triển trong thời đại AI mới. Chúng tôi cam kết vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại đồng thời nắm bắt cơ hội phía trước.”

Ông Thomas Ren, Giám đốc tài chính của Cheetah Mobile, bình luận: “Trong nửa đầu năm 2023, chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chi phí khôn ngoan dẫn đến giảm lỗ hoạt động không tính theo GAAP. Hơn nữa, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, chúng tôi duy trì vị thế tài chính vững mạnh với số dư tiền mặt là RMB2.071,1 triệu. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này có ý nghĩa chiến lược quan trọng khi cung cấp nguồn lực cần thiết cho chúng tôi đầu tư phát triển các lĩnh vực hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng bền vững dài hạn. Thông qua quản lý chi phí hiệu quả và duy trì nền tảng tiền mặt vững chắc, chúng tôi đang đặt mình trong tư thế tốt nhất để nắm bắt cơ hội và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, đảm bảo tương lai phát triển tốt đẹp cho công ty.”

Kết quả tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2023

DOANH THU

Tổng doanh thu đạt RMB337,4 triệu (USD46,5 triệu) trong nửa đầu năm 2023, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên internet giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt RMB235,6 triệu (USD32,5 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Sự sụt giảm này là do điều chỉnh giảm quy mô hoạt động quảng cáo của chúng tôi cũng như ảnh hưởng của biến động thị trường bên ngoài.

Doanh thu từ công nghệ AI và các lĩnh vực khác đạt RMB101,7 triệu (USD14 triệu) trong nửa đầu năm 2023, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu do doanh thu dịch vụ quảng cáo và dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu tăng trưởng.

CHI PHÍ THUẦN VÀ LỢI NHUẬN GỌI THUẦN

Chi phí thuần giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB113,3 triệu (USD15,6 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Sự sụt giảm này chủ yếu do chi phí thu hút lưu lượng và kênh phân phối liên quan đến hoạt động quảng cáo giảm đi. Chi phí thuần không tính theo GAAP giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB113,1 triệu (USD15,6 triệu) trong nửa đầu năm 2023.

Lợi nhuận gọi thuần giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB224 triệu (USD30,9 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Lợi nhuận gọi thuần không tính theo GAAP giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB224,3 triệu (USD30,9 triệu) trong nửa đầu năm 2023.

Biên lợi nhuận gọi thuần đạt 66,4% trong nửa đầu năm 2023, so với 65,5% trong nửa đầu năm 2022. Biên lợi nhuận gọi thuần không tính theo GAAP đạt 66,5% trong nửa đầu năm 2023, so với 65,6% trong nửa đầu năm 2022.

LỢI NHUẬN/(LỖI) HOẠT ĐỘNG VÀ CHI PHÍ

Tổng chi phí hoạt động giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB331,9 triệu (USD45,8 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Tổng chi phí hoạt động không tính theo GAAP giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB314 triệu (USD43,3 triệu) trong nửa đầu năm 2023.

  • Chi phí nghiên cứu và phát triển giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB92,9 triệu (USD12,8 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Chi phí nghiên cứu và phát triển không tính theo GAAP giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB92 triệu (USD12,7 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Sự sụt giảm này chủ yếu do nỗ lực liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động của chúng tôi.
  • Chi phí bán hàng và quảng cáo giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB130,8 triệu (USD18 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Chi phí bán hàng và quảng cáo không tính theo GAAP giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB130,4 triệu (USD18 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Sự sụt giảm này là kết quả của việc điều chỉnh giảm hoạt động khuyến mãi chiến lược.
  • Chi phí quản lý chung tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB110,5 triệu (USD15,2 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Sự tăng trưởng này là do bao gồm chi phí trả cổ tức dựa trên chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu mới được thực hiện năm 2023. Chi phí quản lý chung không tính theo GAAP giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt RMB93,8 triệu (USD12,9 triệu) trong nửa đầu năm 2023. Sự sụt giảm này chủ yếu do giảm một số chi phí dịch vụ chuyên nghiệp.

Lỗ hoạt động đạt RMB107,9 triệu (USD14,9 triệu) trong nửa đầu năm 2023, so với RMB126,1 triệu trong cùng kỳ n