Bệnh viện đang sử dụng Nền tảng SOPHiA DDMTM để thúc đẩy nghiên cứu về ung thư có đột biến Sửa chữa Tái tổ hợp Tương đồng

BOSTON và ROLLE, Thụy Sĩ, 30 tháng 8 năm 2023 – SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), một công ty phần mềm điện toán đám mây và là nhà lãnh đạo trong y học dựa trên dữ liệu, hôm nay thông báo rằng CHU Bordeaux, một bệnh viện dịch vụ đầy đủ phục vụ dân cư Bordeaux và khu vực xung quanh, đã hoàn thành triển khai Nền tảng SOPHiA DDMTM vào tổ chức của mình. Bệnh viện sẽ sử dụng công nghệ SOPHiA GENETICS để giúp thúc đẩy nghiên cứu về ung thư có đột biến sửa chữa tái tổ hợp đồng dòng (HRR) của mình.

Để phát hiện HRD, các nhà nghiên cứu thường sử dụng giải trình tự thế hệ tiếp theo (NGS), có thể tạo ra một tập dữ liệu phức tạp mà việc phân tích mất nhiều thời gian và chi phí. Nền tảng SOPHiA DDMTM sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và học máy với các công nghệ được cấp bằng sáng chế để phân tích và giải thích dữ liệu thô NGS. Nền tảng SOPHiA DDMTM và các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ liên quan hiện đang được sử dụng bởi một mạng lưới rộng lớn các bệnh viện, phòng thí nghiệm và công ty dược phẩm trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, truy cập SOPHiAGENETICS.COM, hoặc kết nối trên Twitter, LinkedIn, Facebook và Instagram. Nơi người khác thấy dữ liệu, chúng tôi thấy câu trả lời.

Các sản phẩm SOPHiA GENETICS chỉ dành cho Mục đích Nghiên cứu và không được sử dụng trong các thủ tục chẩn đoán trừ khi được chỉ định cụ thể. Thông tin trong thông cáo báo chí này là về các sản phẩm có thể có hoặc không có sẵn ở các quốc gia khác nhau và, nếu áp dụng, có thể đã hoặc chưa được một cơ quan quản lý chính phủ phê duyệt hoặc cho phép lưu hành thị trường cho các chỉ định sử dụng khác nhau. Vui lòng liên hệ support@sophiagenetics.com để có thông tin sản phẩm phù hợp cho quốc gia cư trú của bạn.

Những tuyên bố hướng tới tương lai của SOPHiA GENETICS:
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành các tuyên bố hướng về tương lai. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về các sự kiện lịch sử có trong thông cáo báo chí này, bao gồm các tuyên bố liên quan đến kết quả hoạt động trong tương lai của chúng tôi…