Đề nghị công an điều tra sai phạm của Công ty CP Bách Đạt An(NLĐO) – UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh Công ty CP Bách Đạt An không nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, kết luận của tỉnh trong quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do công ty làm chủ đầu tư.