Độc đáo 8 bảo vật quốc gia ở An Giang

Ngày 10 – 8, UBND tỉnh An Giang cho biết nơi đây vừa tổ chức lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận hiện vật Mukhalinga Ba Thê là Bảo vật quốc gia.

Nhân sự kiện này, Bảo tàng tỉnh An Giang thực hiện trưng bày, giới thiệu khái quát văn hóa Óc Eo cùng lúc 8 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại địa phương.

  • Óc Eo-Ba Thê là di tích Quốc gia đặc biệt

Dưới đây là những hình ảnh độc đáo 8 bảo vật quốc gia ở An Giang.

Hiện vật Mukhalinga Ba Thê có niên đại khoảng thế kỷ V – VII.

Hiện vật Tượng thần Brahma có niên đại khoảng thế kỷ VI-VII.

Hiện vật bộ Linga-Yoni Linh Sơn có niên đại thế kỷ VII AD

Hiện vật phù điêu Phật Linh Sơn Bắc có niên đại khoảng thế kỷ III-IV AD

Hiện vật tượng phật đá Khánh Bình có niên đại từ thế kỷ VI – VII AD.

Hiện vật bộ Linga-Yoni Đá Nổi có niên đại khoảng thế kỷ V-VI

Hiện vật tượng phật gỗ Giồng Xoài có niên đại khoảng thế kỷ IV – VI AD

Hiện vật nhẫn Nadin Giồng Cát có niên đại vào thế kỷ V AD

Hướng dẫn viên Bảo tàng An Giang thuyết minh về các bảo vật quốc gia.

Người dân tham quan hiện vật Mukhalinga Ba Thê.

Lần đầu tiên người dân có dịp chiêm ngưỡng cùng lúc 8 bảo vật quốc gia ở An Giang.

Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa thuộc Vương quốc Phù Nam, một quốc gia cổ hình thành vào loại sớm nhất ở Đông Nam Á, có niên đại khoảng từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau công nguyên. Các di vật đầu tiên được ông Louis Malleret – nhà khảo cổ người Pháp phát hiện và khai quật tại gò Óc Eo (xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vào năm 1944.

Những hiện vật phát hiện được của nền Văn hóa Óc Eo chứa đựng ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật, góp phần làm sáng tỏ quá trình mở mang khai phá vùng đất Nam bộ của người Việt.


VĨNH KỲ