WASHINGTON, 25 tháng 8, 2023 – Báo cáo Tóm tắt Tháng 7/2023 của Fannie Mae (OTCQB: FNMA) đã có sẵn. Báo cáo tóm tắt hàng tháng bao gồm thông tin về các hoạt động hàng tháng và năm của chúng tôi cho danh mục thế chấp gộp, chứng chỉ thế chấp, các biện pháp rủi ro lãi suất và tỷ lệ chậm trả nghiêm trọng.


(PRNewsfoto/Fannie Mae)

Về Fannie Mae
Fannie Mae thúc đẩy việc tiếp cận công bằng và bền vững đến sở hữu nhà ở và nhà ở cho thuê chất lượng, giá cả phải chăng cho hàng triệu người trên khắp nước Mỹ. Chúng tôi cho phép thế chấp cố định 30 năm và thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm để việc mua nhà và thuê nhà dễ dàng, công bằng và dễ tiếp cận hơn. Để tìm hiểu thêm, truy cập: fanniemae.com | Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube | Blog

Phòng Tin tức Fannie Mae
https://www.fanniemae.com/newsroom

Ảnh của Fannie Mae
https://www.fanniemae.com/resources/img/about-fm/fm-building.tif

Trung tâm Tài nguyên Fannie Mae
1-800-2FANNIE

NGUỒN Fannie Mae