HỒNG KÔNG, 21 tháng 8 năm 2023 – Metalpha Technology Holding Limited (Nasdaq: MATH) (“Công ty” hoặc “Metalpha”), một công ty quản lý tài sản kỹ thuật số toàn cầu dựa trên tài sản kỹ thuật số, hôm nay thông báo rằng vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, công ty đã nhận được thông báo bằng văn bản từ The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) nêu rằng, do không kịp nộp báo cáo thường niên theo mẫu 20-F cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 (“2023 Form 20-F”), Metalpha không tuân thủ Quy tắc Niêm yết 5250(c)(1) của Nasdaq, quy định việc nộp kịp thời các báo cáo định kỳ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”). Thông báo này không có tác động ngay lập tức đến việc niêm yết hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông của Metalpha trên thị trường vốn Nasdaq.

Công ty phải nộp kế hoạch khôi phục tuân thủ của mình cho Nasdaq trong vòng 60 ngày theo lịch, hoặc muộn nhất là ngày 16 tháng 10 năm 2023. Nếu kế hoạch được Nasdaq chấp nhận, Công ty có thể được cấp tối đa 180 ngày theo lịch kể từ hạn nộp của 2023 Form 20-F, hoặc cho đến ngày 12 tháng 2 năm 2024, để khôi phục tuân thủ.

Công ty không thể nộp 2023 Form 20-F đúng hạn chủ yếu do cần thêm thời gian để chuẩn bị 2023 Form 20-F, như đã nêu trong Mẫu 12b-25 được gửi đến SEC vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Metalpha tiếp tục nỗ lực hoàn thành 2023 Form 20-F và cố gắng nộp cho SEC càng sớm càng tốt.

Giới thiệu về Metalpha Technology Holding Limited

Được thành lập vào năm 2015, Metalpha Technology Holding Limited (NASDAQ: MATH) phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Thông qua các công ty con, Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số dựa trên nền tảng toàn diện, cấp doanh nghiệp. Với chuyên môn blockchain chuyên sâu, Công ty hướng tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số, mang lại sự đổi mới và minh bạch mạnh mẽ cho khách hàng và doanh nghiệp mà công ty phục vụ.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố có thể cấu thành các tuyên bố “hướng tới tương lai” theo các quy định “hành lang an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự định”, “mục tiêu”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự. Ban lãnh đạo đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên các kỳ vọng, giả định, ước tính và dự báo hiện tại của họ. Trong khi họ tin rằng các kỳ vọng, giả định, ước tính và dự báo này là hợp lý, các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy chỉ là dự đoán và liên quan đến các rủi ro và không chắc chắn đã biết và chưa biết, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ban lãnh đạo. Các tuyên bố này liên quan đến các rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tựu của Metalpha khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tựu trong tương lai nào được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai này.

Liên hệ

Yiwei Wang
info@metalpha.finance

NGUỒN Metalpha Technology Holding Limited