BEIJING, 18 tháng 8, 2023 – Công ty RLX Technology Inc. (“RLX Technology” hoặc “Công ty”) (NYSE: RLX), một công ty hàng đầu chuyên sản xuất sản phẩm thuốc lá điện tử có thương hiệu ở Trung Quốc, hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 2 chưa kiểm toán kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật tài chính quý 2 năm 2023

  • Doanh thu thuần đạt RMB378,1 triệu (US$52,1 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB2.233,9 tỷ cùng kỳ năm 2022.
  • Biên lợi nhuận gộp đạt 26,1% trong quý 2 năm 2023, so với 43,8% cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng theo US GAAP đạt RMB204,7 triệu (US$28,2 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với lợi nhuận ròng theo US GAAP là RMB441,6 tỷ cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng không phải GAAP[1] đạt RMB86,2 triệu (US$11,9 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB634,7 tỷ cùng kỳ năm 2022.

[1] Lợi nhuận ròng không phải GAAP là một chỉ số tài chính không phải GAAP. Để biết thêm thông tin về các chỉ số tài chính không phải GAAP của Công ty, vui lòng xem phần “Các chỉ số tài chính không phải GAAP” và bảng có tiêu đề “Không kiểm toán So sánh kết quả theo GAAP và không phải GAAP” ở cuối thông cáo báo chí này.

“Trong quý 2 năm 2023, chúng tôi tiếp tục thực hiện kiên định chiến lược cốt lõi trong bối cảnh thị trường khó khăn,” bà Vương Hồng (Kate) , Đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị và CEO của RLX Technology cho biết. “Cụ thể, chúng tôi vẫn tập trung cung cấp sản phẩm tuân thủ và chất lượng cao trong khi phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người dùng. Mặc dù sự trở lại gần đây của các sản phẩm bất hợp pháp vẫn ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của chúng tôi, chúng tôi tin rằng tác động sẽ chỉ tạm thời chứ không phải là xu hướng lớn có thể làm đảo lộn quá trình phục hồi của chúng tôi. Là thương hiệu thuốc lá điện tử được người hút thuốc tin cậy, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng với sự giám sát của quản lý, sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi sẽ tiếp tục chinh phục lòng tin người dùng và dần thay thế các sản phẩm bất hợp pháp và có hại. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên đổi mới sản phẩm, giảm thiểu tác hại và các biện pháp kiểm soát chất lượng trong khi mở rộng danh mục sản phẩm nhằm tạo ra giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.”

Ông Lưu Triệu, Giám đốc Tài chính của RLX Technology bình luận: “Trước những thách thức bên ngoài, đặc biệt là sự gián đoạn từ các sản phẩm bất hợp pháp, chúng tôi đã tập trung hơn vào hiệu quả và cải thiện lợi nhuận trong quý 2. Nhờ tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cải tiến thiết kế sản phẩm, doanh thu tăng trưởng dần lên RMB378,1 triệu, biên lợi nhuận gộp cải thiện 1,9 điểm phần trăm so với quý 1 năm 2023. Chúng tôi cũng tăng cường kiểm soát chi phí, giúp thu hẹp đáng kể lỗ hoạt động không phải GAAP. Đáng chú ý, dòng tiền hoạt động đảo chiều dương lần đầu tiên kể từ khi ban hành quy định mới. Chúng tôi tin rằng vị thế tài chính vững mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi vượt qua thị trường biến động, và chúng tôi sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa chi phí để tăng tốc độ phục hồi.”

Kết quả tài chính quý 2 năm 2023

Doanh thu thuần đạt RMB378,1 triệu (US$52,1 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB2.233,9 tỷ cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm chủ yếu do chúng tôi ngừng sản xuất các sản phẩm cũ và ảnh hưởng tiêu cực từ các sản phẩm bất hợp pháp trên thị trường sau khi cơ quan quản lý kết thúc hành động đặc biệt vào tháng 4, làm gián đoạn quá trình người dùng chấp nhận các sản phẩm mới tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia của chúng tôi.

Lợi nhuận gộp đạt RMB98,5 triệu (US$13,6 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB977,9 tỷ cùng kỳ năm 2022.

Biên lợi nhuận gộp đạt 26,1% trong quý 2 năm 2023, so với 43,8% cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm chủ yếu do áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 36% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Chi phí hoạt động đạt RMB47.2 triệu (US$6.5 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB530,9 tỷ cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm chủ yếu do chi phí trả công dựa trên cổ phiếu tăng RMB118,5 triệu (US$16,3 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB193,2 tỷ cùng kỳ năm 2022.

Chi phí bán hàng đạt RMB45,2 triệu (US$6,2 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB122,6 tỷ cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do giảm chi phí trả công dựa trên cổ phiếu.

Chi phí quản lý, chung dương RMB41,4 triệu (US$5,7 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB290,7 tỷ cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do biến động chi phí trả công dựa trên cổ phiếu.

Chi phí nghiên cứu và phát triển đạt RMB43,3 triệu (US$6 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB117,6 tỷ cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do giảm chi phí trả công dựa trên cổ phiếu.

Lợi nhuận từ hoạt động đạt RMB51,4 triệu (US$7,1 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB446,9 tỷ cùng kỳ năm 2022.

Chi phí thuế thu nhập đạt RMB51.5 triệu (US$7.1 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với RMB204,3 tỷ cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận ròng theo US GAAP đạt RMB204.7 triệu (US$28,2 triệu) trong quý 2 năm 2023, so với